The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Nason, Cornelis

printer
printer-friendly view
Inventory #242
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1812
Date1648/11/04
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameNason
Owner NameNason, Cornelis
Life Dates1593 |d c. 1648
OccupationManufacturer |a Dyer, wax bleacher
Residenceopt Vijverspad marckt in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen roerende en onroerende huijs raet en anders metter doot ontruijmt en achtergelaten bij Cornelis Nason in sijn leven wasbleecker gewoont hebbende opt Wyvers Patie (?) marckt ten versoecke van Jan Pietersz. Boon vleischower ende de E. Jan le Goechie als gestelt voogden by de heeren weesmeesters alhier over Cornelis Nason de Jonge naergelaten soone van den voors. overleden , synde de naervolgende meubelen ende huijsraet geschat ende ten prijse hier nae uijtgedruckt by Annetge Hendricx ende Susanna Antonis.
CommentaryOn 26 September 1636, Cornelis Nason, wax bleacher, 40, and Thobias de Vos, 37, testified at the request of Carel Looten (the father of Jan Looten of INVNO 286) and Christiaen Bockellion, merchants, concerning a lot of wax which Looten and Bockellion had bought from Philips Pelt (of R 28903 of Montias2) on 7 August last and sent to the waxbleaching works of the witnesses for bleaching purposes. The wax was found to be contaminated and falsified, as had been shown to Pelt (NA 694B, film 4980, Not. J. Warnaerts). On 29 February 1636, a compromise was signed by Paulus Emtingh (de jonghe), of INVNO 104 and Cornelis Nason concerning some accounting (NA 695A, film 4981). It is probable that Cornelis Nason was related to Hubert Nason cited in the NOTES to R 20435, but the precise relation could not be ascertained. Jan Legoechie, who supervised the drafting of the inventory along with the butcher Jan Pietersz. Boon, was probably the merchant and insurer Jean Legouche (cited in the TEXT of R 1112 of Montias1 and in the NOTES to R 7591 of Montias2).
NotaryA. Eggericx
AppraiserAnnetge Hendricx and Susanna Antonis
Art Value141 |d 6 stuivers
# of Items27
Montias1 #160
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van de verlooren soon f 4:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtges een sijnde een lantschapje ende het ander een Hercules f 2:10:--
0002[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtges een sijnde een lantschapje ende het ander een Hercules f 2:10:--
0003[a] [ANONYMOUS] 2 cleyne geschilderde fruytmantjes f 1:10:--
0003[b] [ANONYMOUS] 2 cleyne geschilderde fruytmantjes f 1:10:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderije van de slach voorde Bahia te Todelos Sanctos f 10:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] 2 geschilderde tronien van een harder ende harderin f 2:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] 2 geschilderde tronien van een harder ende harderin f 2:--:--
0006 [ANONYMOUS] een schilderije van Judas f 30:--:--
0007[a] [ANONYMOUS] 2 schilderytjes een van Susanna en het ander van de liefde f 4:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] 2 schilderytjes een van Susanna en het ander van de liefde f 4:--:--
0008 [ANONYMOUS] een geschilderde fruytagie f 4:--:--
0009 [ANONYMOUS] een schilderijtge van een Samaritaen f 4:--:--
0010 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van de overleden sijne gewesene huysvrouw ende naergelaten kindt, per memorie
0011 [ANONYMOUS] een albastert bortje (met een albastert soutvatje) f 1: 5:--
0012[a] [ANONYMOUS] 2 albastere beeltjes
0012[b] [ANONYMOUS] 2 albastere beeltjes
0013 [ANONYMOUS] een groot geschilderde ceucken f 8:--:--
0014[a] [ANONYMOUS] 2 schilderytges van de geboorte Christi f 8:--:--
0014[b] [ANONYMOUS] 2 schilderytges van de geboorte Christi f 8:--:--
0015 [ANONYMOUS] een schilderytge van een besje die sput f 12:--:--
0016 COLYN, DAVID een groot lantschap van Colyn f 20:--:--
0017 [ANONYMOUS] de Prins ende Princesse f 3:--:--
0018[a] [ANONYMOUS] 3 prentbortjes f 1:10:--
0018[b] [ANONYMOUS] 3 prentbortjes f 1:10:--
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last