The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wassenaer, Nicolaes (Jansz.)

printer
printer-friendly view
Inventory #260
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number858, film 577
Date1630/01/08
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameWassenaer
Owner NameWassenaer, Nicolaes (Jansz.)
Life Datesc. 1571 |d 1629/09/24
Marriage Date1599/11/20
OccupationLiberal profession |a Doctor in medicine; Poet, writer
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen meubelen ende huijsraet naergelaten by sr. Nicolaes Wassenaer zal. in sijn leven gewoont hebbende ten huijse van Sr. Jacob van der Heyde, schoonsoon van de voorn. Wassenaer, wijncooper binnen deser stede , gedaen mercken by mij Jacob van Zwieten not. pub. ...ten overstaen van de E. Mr. Hendrick Persijn als oom ende opt aengeven van de voorn. Jacob van der Heijde. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ...desen 8-en january 1630
CommentaryNiclaes Jansz. van Wassenaer, born between 1571 and 1573, was the son of Johannes Claessen van Wassenaer, born in Gouda, a school teacher with his own school. In 1580, Johannes became a predikant in Amsterdam. Niclaes was probably born in Amsterdam. His mother Neeltgen Gerrits Dirckszdr. Buytewech is presumed to have been the sister of the former burgomaster of Leyden Jan Gerritsz. Buytewech. On 20 November 1599, Claes Jansz. (van Wassenaer), 26 years old, living in the Haarlemmerspoort in the Nieustadt, was betrothed to Griet Jacobsdr., 24, living on the O.Z. Voorburgwal. The bride stemmed from the distinguished Persijn family and was thus a relative of Hendrick Persijn cited in the INTRO (J. Z. Kannegieter, Dr. Nicolaes Jansz. van Wassenaer (1571/2-1629), Jaarboek Amstelodamum 56(1964), p. 74). Niclaes Wassenaer became a teacher in the Latin school of Haarlem in 1603. He became a self-taught doctor in medicine about 1612. After publishing a book on diseases, he began to write to write and publish a series of current-event chronicles in 1624. These appeared as the Historisch verhael alder ghedenk-weerdichste geschiedenissen. In 1624 and 1625, he reported on the latest news on tulips, which he apparently admired, and on the temperament of tulip lovers (Goldgar, Tulipmania, typescript, 2004, pp. 187-8). His historical studies were continued by his son-in-law Barent Lampe (of R 28400 of Montias2) (Kannegieter, p. 96.) His daughter Machteltgen van Wassenaer, 19, was betrothed to Jacob Bartholomeus van Ter Heyde, alias Jacob van der Heyde (of R 24366 of Montias2), on 21 December 1621. Nicolaes van Wassenaer was buried in the O.K. on 28 September 1629 (ibid. p. 97). For the post-mortem sale of Nicolaes Wassenaer's possessions, see INVNO 2600 (R 534 of Montias1).
NotaryJacob van Zwieten
# of Items22
Montias1 #177
 Prev Record 1 - 25 of 31  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 STALPAERT, PIETER Eerstelijck een schilderije van Acteon wesende een lantschap gedaen by Stalpaert
0002 [ANONYMOUS] een schilderitgen wesende een tronij van een quacksalver
0003[a] [ANONYMOUS] twee schilderitges t'eene van Venus ende t'ander van Adam
0003[b] [ANONYMOUS] twee schilderitges t'een van Venus ende t'ander van Adam
0004 STALPAERT, PIETER een kleyn schilderytge wesende een lantschapgen gedaen by Stalpaert
0005 PORCELLIS, JAN (I) een zee stuckge gedaen by Porcellus
0006 MANDER, KAREL VAN (I) een rond schilderytge gedaen by Carel Vermander
0007 [ANONYMOUS] een schilderytge van Davidt ende Goliat
0008 [ANONYMOUS] een schilderytge wesende een scheeptge met een eecken lysge
0009[a] [ANONYMOUS] drie schilderitges wesende lantschaptges met ebben houte lysjes
0009[b] [ANONYMOUS] drie schilderitges wesende lantschaptges met ebben houte lysjes
0009[c] [ANONYMOUS] drie schilderitges wesende lantschaptges met ebben houte lysjes
0010 [ANONYMOUS] een schildery wesende een paert
0011 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel
0012 [ANONYMOUS] een schilderytge wesende een scheeptge by een stranetge
0013 [ANONYMOUS] een lantschaptge met een eecke lysge
0014[a] [ANONYMOUS] vier albastere boretges
0014[b] [ANONYMOUS] vier albastere boretges
0014[c] [ANONYMOUS] vier albastere boretges
0014[d] [ANONYMOUS] vier albastere boretges
0015[a] [ANONYMOUS] een globus met een gepleijstert hart sonder horen
0015[b] [ANONYMOUS] een globus met een gepleijstert hart sonder horen
0016 [ANONYMOUS] een schilderytge van de vier Evangelisten ende Christus
0017 [ANONYMOUS] een out schilderytge van Venus ende Pharis
0018[a] [ANONYMOUS] twee bordetges daer een mascarade ingeschildert is
 Prev Record 1 - 25 of 31  Last