The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Maerlen, Johan van

printer
printer-friendly view
Inventory #270
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberWK 5073/962
Date1637/09/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposeauction sale for the benefit of owners' orphan heirs
Family NameMaerlen
Owner NameMaerlen, Johan van
Owner Notesmarried to Maria van Geels (Ghils)
Life Dates1577 |d 1637/08/07 |n Maerlen; ? |d 1637/08/12 |n Geels
Marriage Date1598/12/19
Type of CeremonyPui
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceInde Nieuwe Hoogstraet in Amsterdam
IntroductionDen 30 september 1637 zijn dese naervolgende juweelen ende gesteente vercocht naergelaten bij Jan van Maerle ende Maria van Geels ...Die gheen die in dese venditie iet comt te coopen sal gehouden sijn te stellen suffisante borghen under renuntiatie tott genoegenen van de vendu meester mits alsdan genietende den tijt van zes weecken ende die geen borgen en stelt sal gehouden sijn contant te betalen ende daervoor borgh gebleven is sal moeten borge voor al [indistinctly overwritten]. Den 27 October 1637 zijn ten versoecke vande erffgenamen van Jan van Maerlen vercocht de goederen bijden voorn. Van Maerlen achtergelaten ende op de selfde conditien als de voorgaende goederen vercocht. Den 3en november 1637 [sale of pearls and gold].
CommentaryHans (Jan, Johannes) van Maerle (Merlen, Marel), goldsmith, from Breda, lived on the Nieuwen Dijk in 1598 and in the Nieuwe Hoochstraat for the rest of his life, died on 7 August 1637, when he was 60 years old (De Navorscher 84(1935), p. 41). On 19 December 1598, Hans van Meerle was betrothed to Maria Sijbrechts van Ghils (or Ghilsen), from Breda, living in Breda (DTB 562a/115). She died on 12 August 1637 (De Navorscher, op. cit. p. 39). In 1631, Jan van Maerle, jeweler, living on the South side of the Nieuwe Hooghstraet, paid a tax of 135 f. (Kohier, fol. 220, p. 50). On 2 September 1636, Carel van der Wijen (probably the brother of Jacques van der Wijen of R 21322), merchant, 52, declared at the request of Jan van Maerle, also merchant, that last August 18, around 2 P.M. he had gone to the beurse and, at the request of Van Maerle, they had bone gone to the house of Guillame Bartolotti regarding a claim of 9,000 f. that Van Maerle had on Bartolotti. It was agreed that Bartolotti would pay 9,000 f. in installments, the first, next morning, amounting to 2,000 f. (NA 991, fol.11, Not. J. Bosch). Emanuel van Surck seems to have been the son of Anthonio Jaspersz. van Surck (of INVNO 541) either from his first marriage with Maria Thibaut, in which case he was already of majority age in 1621, or from his second marriage with Jacqueline Boudewijns, in which case he could not have been more than about 18 years old at this time, since this second marriage took place in 1617. Among the buyers of jewelry at the 30 September sale: Lucas van Voorst to Utrecht (borg: Gerrit van Rijssen), Adriaen ter Haer (borg: David ter Haer), Evert Bochholt, bij David ter Haer (borg: David ter Haer), Jacques Marsier, op de Burchwal bij 't boshuis in de 3 baerties (borg: Isaack van den Ende), David ter Haer (borg: Jochem van Vickevoort), Marike (Maria) van Maerlen (borg: Gerrit van Rijssen), Gerrit van Rijssen (borg: d'swager, Hans van Solt II), Temas de Kemel op Brestraet (borg: Gerrit van Rijssen), Hans Sipel in de Nes goutsmith, (borge: David ter Haer, Pieter ter Haer), Jan Arentsz. lakencooper op de Nimart (borg: Pieter ter Haer), Anthoni Lambertsz., goutsmit in de St. Annadwarsstraet (borg: Nicolaes Lambertsz in de Warmoesstraet, goutsmit), Johannes de Ril Jaeme (Renialme), op de Fluwele Burchwal naest Hendrick Broen (no borg), Mattheus Millert in den Haag, goldsmith (borge: David ter Haer, Hans Sipel), Jacob Pietersz. juwelier op de Keysersgracht naest de akademi (borg: Gerrit van Rijssel), Adriaen van Breen, juwelier (borg: David ter Haer), Willem Sicx (over Albertus Coenradis), Isack van den Ende bij 't Spinhuis (borge: Pieter and David ter Haer), Samuel Reyniersz. op de Negelantoersgracht in no. 9 (borge:Joost van Beeck and David [ter Haer]), Joost van Beeck op de Voorburgwal bij de Verckesluijs (borge: David and Pieter ter Haer), Jan la Toor (Hans le Thoor), bij Jan Jansz. Uijl, schilder (borge: Gerrit van Rijssel and Hans van Solt), Abraham Masurado portugees (borge: Diego Ferdinande Paes and Hans van Solt), Cornelis Spruijt achter de Beurs op 't Rockin (borge: Pieter Leimans and David ter Haer), Pieter Leimants in de [...]straet in de 3 diamanten (borge: Cornelis Spruijt and Joost Verbeeck). At the 3 November 1637 sale of gold and pearls: Nels Rosuwel, goutsmit in de Halsteegh (borg:Albert ter Haer), Hendrick Verstraten op de Singel int Moortgen by de Raembrugh (borg: Gerrit van Rijssel), Andries Gillisz. tot Middelburgh (borg: David ter Haer), Anthonij Verdijen tot Delft (borg: David ter Haer). Gerrit van Rijssel was married to Agatha van Maerle, Jan van Maerle's daughter. Many of these buyers of jewelry also bought works of art (see under the appropriate BYFAM's). Joost van Beck II, the son of Joost van Beeck I, from Aachen, together with his brother Abraham, inherited the Moscovy operations of Gillis Hooftman(I). They married two sisters, Anna and Maria Hooftman, daughters of Gillis Hooftman and Maria Messing (Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, p. 247). See also the TEXT to R 81.
NotaryDaniel Jansz. van Beuningen
Total Value41755 |d 4 st.
Art Value3954 |d 2 st.
# of Items115
Montias1 #221
 Prev Record 1 - 25 of 180  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] No. 19 1 agaett-troni f 11:--:--
0002 [ANONYMOUS] No.7 een engeltjestroni f 5:15:--
0003[a] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[b] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[c] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[d] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[e] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[f] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[g] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[h] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[i] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[j] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[k] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0003[l] [ANONYMOUS] No.18 12 keisers a 67 stuyvers f 40: 4:--
0004[a] [ANONYMOUS] No.98,99 2 teeckeningen in leestjes f 16:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] No.98,99 2 teeckeningen in leestjes f 16:--:--
0005 D√úRER, ALBRECHT 1 konstboeck met printen van Alborduer f 270:--:--
0006 [ANONYMOUS] 1 printboeckjen f 3:12:--
0007 [ANONYMOUS] 't Vrouleven f 2:14:---
0008 [ANONYMOUS] 1 deel printen f 5: 5:---
0009 [ANONYMOUS] Ut supra [een deel printen] f 11: 5:--
0010 [ANONYMOUS] 1 konstboeck f 15: 5:--
0011 [ANONYMOUS] No. 4 een agaetge een vroutroni f 31:--:--
0012 [ANONYMOUS] No. 1 1 dito: een vroustroni f 70: 5:--
0013 [ANONYMOUS] No. 5 een agate troni f 25:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 180  Last