The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kan, Jacob Pietersz.

printer
printer-friendly view
Inventory #283
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number567, film 6547, fol. 621-636
Date1625/09/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameKan
Owner NameKan, Jacob Pietersz.
Owner Notesand his late wife Griet Jans
Life Dates? |d 1624/12/25; ? |d 1624/12/25
ResidenceOpden Niewsijts Oostervoorburchwal opde noordhoeck van de Dirck van Assensteeg in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van ... de goederen nagelaten bij za. Jacob Pietersz. Kan ende Griet Jans beijde veertien dagen omtrent kermis 1624 overleden sulx sij die metter dood ende nagelaten hebben. ... Volcht den huijsraet ende imboel die welcke getaxeert is bij Martjen Jans ende Reijm Thijssen geswooren taxeesters deser stede tot alsulcken prijse als volcht. Postscriptum: Aldus geinventariseert ende getaxeert in Amstelredamme inden sterfhuyse vande voors. Jacob Pietersz. Kan ende Griet Jans gestaen opden Niewesijts Oostervoorburchwal opde noorderhoeck, mitsgaders xxii augusti anno xvi C vijff ende twintich. Ter presentie van Willem Jansz. ende Jan Lambertsz. poorteren ende getuijgen etc..
CommentaryMany members of the Kan family were buyers at auction. Jacob Pietersz. may have been the father of Jan Jacobsz. Kan of R 27297. Jacob Kan was Roman Catholic, as were the other members of the Kan family. His allegiance to the R.C. faith is confirmed by the crucifix above the bedstead. Among the debtors owing money to the estate: Sieuwaerts schilder (perhaps of R 29248 of Montias2) and Hans Rombouts (probably of R 30032 of Montias2). In his death inventory, Sijmen Sijmenss of INVNO 146 held an act of indemnity passed by the creditors of Jacob Pietersz. Can nopende de bevrydinge van 't huijs de twee lierckens, which may have belonged to Jacob Pietersz. Can. It is uncertain whether Jacob Pietersen, kistemacker (coffin maker, joiner), married to Griet Jans, who had a daughter named Baefgen baptized in the O.K. on 18 March 1601 (DTB 3/271) is identical with Jacob Pietersz. Kan.
NotaryL. Lamberti
AppraiserMartjen Jans and Reijm Thijssen
Total Value1763 |d 7 stuivers
Art Value81 |d 10 stuivers
# of Items8
Montias1 #200
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee albastere bortgens f 3
0001[b] [ANONYMOUS] twee albastere bortgens f 3
0002 [ANONYMOUS] 't crucifix inde bedstee f 3
0003 [ANONYMOUS] Salvator met 't contrefeijtsel van de Coning van Spangien 8 f
0004[a] [ANONYMOUS] d'contrefeijtsel van bestevaer ende bestemoer ende 't wapen f 6:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] d'contrefeijtsel van bestevaer ende bestemoer ende 't wapen f 6:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] drie oude stucken schilderij f 8
0005[b] [ANONYMOUS] drie oude stucken schilderij f 8
0005[c] [ANONYMOUS] drie oude stucken schilderij f 8
0006 [ANONYMOUS] een crucifix f 3:10:--
0007 [ANONYMOUS] een bortschilderij sijnde d'engelval 10 f
0008 [ANONYMOUS] Salomons wijsheijt f 8
0009 [ANONYMOUS] een Emaus f 6
0010 [ANONYMOUS] een albastere tafereeltgen 3 f
0011[a] [ANONYMOUS] twe ronde schilderijtges f 1:10:--
0011[b] [ANONYMOUS] twe ronde schilderijtges f 1:10:--
0012[a] [ANONYMOUS] zes cleijne papiere bortgens (met een cyter sonder snaren) f 1:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] zes cleijne papiere bortgens (met een cyter sonder snaren) f 1:--:--
0012[c] [ANONYMOUS] zes cleijne papiere bortgens (met een cyter sonder snaren) f 1:--:--
0012[d] [ANONYMOUS] zes cleijne papiere bortgens (met een cyter sonder snaren) f 1:--:--
0012[e] [ANONYMOUS] zes cleijne papiere bortgens (met een cyter sonder snaren) f 1:--:--
0012[f] [ANONYMOUS] zes cleijne papiere bortgens (met een cyter sonder snaren) f 1:--:--
0013 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een stuck schildery van Lange Pier f 48
0014[a] [ANONYMOUS] twe tronien f 3
0014[b] [ANONYMOUS] twe tronien f 3
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last