Pieters, Annitge

printer
printer-friendly view
Inventory #306
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1193
Date1644/01/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposelist of paintings sent to Flanders for sale
Family NamePieters
Owner NamePieters, Annitge
Owner Noteswife of Cornelis de Coningh
Life Dates1606 |d ?
Marriage Date1636/03/29
Type of CeremonyK
OccupationEmployee |a Bank, insurance
ResidenceAmsterdam
IntroductionOp huyden den xxvii-en Januarij 1644 compareerde voor mij Jan de Vos notaris ... in Amsterdam residerende ende de naergen. getuygen Annitge Pieters huijsvrouw van Cornelis de Coningh out omtrent 38 jaren ende Annitge Lourens ongehoude dochter out omtr. 23 jaren inwoonders deser stede en hebben by ware woorden in plaetse ende onder presentatie van solemneele eede ten versoeck van de gemeen crediteuren van den selven Cornelis de Coningh verclaert ... hoe waer is dat omtrent seven maeenden geleden ... zij getuijgen aen Arent Hendricksz. backer doenmaels wonende op de hoeck van de Lourierstraet naer haer getuijgens deur claghde dat haer man die seeckere sijne affairen in Vlaenderen was soo langh wegh bleef ende dat den conchierge deser stede haer tot verscheijden malen hadde gedreicht te executeren, dat de voorn. Arent Hendricksz. na dat zij getuigen tot verscheijde malen met hem daervan gesprocken ende in discoursen was gewesen haer getuijge aenriet dat hij haer goed by den anderen zoude packen ende daermede nae Vlanderen naer haer man trecken, welcken volgende sij getuijge een dagh voor haer vertreck haer wolle ende linne clederen by den anderen pacte ende de selve nae Rotterdam sent, ende op der selven nacht omtrent de clocke een uren ten huijse van de voors. Arent Hendricksz. ingebracht heeft. Postscript: De voors. Annitge Lourens verclaert mede alleen dat zij ten tijde de voors. Anna Pieters van haer vertrock by haer in huijse woonde ende goede kennisse hebbende, dat de voors. laest stucken schildery des avonts voor't vertreck van de voors. Anna Pieters by ... Harmen van Westen uijt haer kelder ofte woningh gehaelt, de voors. stucken schilderyen der selven nacht uijtte voors. kelder tot int huijs van den voors. Arent Hendricksz. ingebracht zijn ....
CommentaryOn 29 March 1636, Cornelis Coninck (of R 33117 of Montias2) was betrothed to Annetje (Pieters) van Beveren, widow of Pieter Bernaertsz. (DTB 444/202, missing microfiche). From the INTRO to the present deposition, which was made at the request of the creditors of Cornelis de Coning, that the latter had spent many months in Flanders, while his wife stayed in Amsterdam. She was apparently unable to pay his debts, even though she was pressed by the Concierge (of the Desolate Boedelskamer) who threatened to seize her property and sell them (for the benefit of the creditors). She had several conversations with the baker Arent Hendricksz. who advised her to join her husband in Flanders. She had sent her woolen and linen goods ahead to Rotterdam the day before her departure. The paintings listed in the inventory had been hauled out from the cellar of the house belonging to the second witness, Annetge Lourens, where she, Annetge Pieters, was living, and had been brought to the house of Arent Hendricksz. It is not clear whether Arent Hendricksz. had failed to send the paintings or, more generally, why the deposition had been made. In any case, Cornelis de Coning was back in Amsterdam on 4 October 1644, when he and his wife Anna van Beven had their daughter Anneken baptized in the N.K. in the presence of Catalijntje Pieters (DTB 41/302). When Cornelis de Coning bought prints at an auction at the sale of Jan Basse in 1637 (R 33117), he was said to be a kassier (cashier) in the Pijlsteech (perhaps with the Wisselbank).
NotaryJ. de Vos
# of Items17
Montias1 #124
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 SAFTLEVEN, HERMAN een stuck schildery synde een lantschap gedaen by Sacht Leven
0002 [GILLIS VAN BRONCKHORST, UNIDENTIFIED] een stuck schildery van Gillis van Bronckhorst
0003 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. een bataille van Droochsloot
0004[a] [PORTIN, UNIDENTIFIED] twee groote tronien van Portin
0004[b] [PORTIN, UNIDENTIFIED] twee groote tronien van Portin
0005 SMIT, JAN BORRITSZ. een scheepien van Jan Borritsz. Smith
0006[a] MOMPER, JOOS DE 2 stucken schildery van Momper
0006[b] MOMPER, JOOS DE 2 stucken schildery van Momper
0007[a] BONDT, JAN DE 2 stucken schildery van de Bont
0007[b] BONDT, JAN DE 2 stucken schildery van de Bont
0008 BEERSTRATEN, JOHANNES een stuck schildery van Jan Berstrate
0010 SAFTLEVEN, HERMAN een copje van Sacht Leven
0011 MOLENAER, JAN MIENSE een copje van Meulenaer
0012 ZIJL, ROELOF VAN een Susanna van Roelof van Zeij
0013 SAVERY, HANS een stuck van ruijters van Hans Savery
0014 [ANONYMOUS] noch een ander stuck