The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Stael, Jasper Bartholomeusz. van der

printer
printer-friendly view
Inventory #308
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569, fukn 6548 , fol. 528-538
Date1642/04/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameStael
Owner NameStael, Jasper Bartholomeusz. van der
ResidenceOp de Nieuwesijts oostervoorburchwal bij de Dirck van Assensteech in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris ...nagelaten bij Jasper Bartholomeusz. sulx hij die selve metter doot deser werelt ontruijmt heeft. Op huijden den eersten Maert anno xvi C tweeenveertich zijn [...] bij Aeltge Claes ende Neeltge Jacobs gesworen taxeertsers deser stede Amstelredamme den huijsraet [...] getaxeert [etc..] Postscriptum: Actum in Amstelredamme inden sterfuijse vande voorn. Jasper Bartholomeusz. van der Stael gestaen opde Nieuwesijts oostervoorburchwal bijde Dirck van Assensteech desen 8 en April 1639. Ter presentie van Claes Zanten ende Jacob Michielsz. poorteren ende getuijgen.
CommentaryOn 14 January 1638, Jasper Bartelmeesz. and Lijset Steenwech had their son Jasper baptized in the O.K. in the presence of Anne Jans Beecht (DTB 7/159). Among the books: Sermoen boeck Hendrici Adriani
NotaryL. Lamberti
AppraiserAeltge Claes and Neeltge Jacobs
Art Value177 |d
# of Items16
Montias1 #226
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van de drie koningen f 20:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van Elias f 24:--:--
0003 [ANONYMOUS] een lantschap schilderijtge sijnde een Emaus f 2:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderytge sijnde een Jeronimusge f 2:--:--
0005 [ANONYMOUS] contrefeijtseltge van den overleden in sijn jonckheijt f 1:10:--
0006 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel van sijn halve broeder f 1:--:--
0007 [ANONYMOUS] een gesteecken bortge van Maria f 10:--:--
0008 [ANONYMOUS] een kleijn bort van de kroning Maria met een ebbe lijsge f 5:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtges sijnde fruijtmantjes f 1:10:--
0009[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtges sijnde fruijtmantjes f 1:10:--
0010 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een ecce homo f 8:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een doot kintge f 2:--:--
0012 [ANONYMOUS] noch een schilderij sijnde Sint Jans dopingh f 3:--:--
0013 [ANONYMOUS] een kopere St. Jacob f 3:--:--
0014 [ANONYMOUS] een groot landtschap schilderij f 20:--:--
0015 [ANONYMOUS] een landtschap schilderij daer Abraham met de engelen aen tafel sit f 4:--:--
0016 [ANONYMOUS] een tafereel met deuren van de vijff garstenbroden
0017 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een cruijsefix f 20:--:--
0018 [ANONYMOUS] een schilderij van de Koninck David f 18:--:--
0019 [ANONYMOUS] een schilderij van een blinde man f 60:--:--
0020[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtges van de paters Ignatius ende Franciscus met ebben lysten f 8
0020[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtges van de paters Ignatius ende Franciscus met ebben lysten f 8
0021 [ANONYMOUS] een papiere bortge met een ebbe lyst
0022 [ANONYMOUS] een kleijn bortge-schilderij met een vuyre lijst
0023 [ANONYMOUS] een out conterfeijtsel
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last