Webber, Wolphert

printer
printer-friendly view
Inventory #309
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569, film 6548, fol. 731-745
Date1640/05/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWebber
Owner NameWebber, Wolphert
Life Dates1563 |d 1640
OccupationMerchant (largescale) |a Wine, brandy
ResidenceOp d'Heeregraft in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den goederen nagelaten bij za. Wolphert Webber in sijn leven wijnkoper binnen deser stede Amstelredamme soo hij bij die selven metter doot deser werelt ontruijmt heeft. Postscriptum: Aldus geinventariseert in Amstelredamme in den sterfhuijse van de voors. Wolphert Webber gestaen op d' Heeregraft, desen sevenden Maij anno xvi C veertich. ter presentie van Claes van Santen ende Dirck vander Waeijen poorteren ende getuijgen
CommentaryIn 1606, Wolphert Webber, living in the Warmoesstraet, in Het Wapen van Straetsburgh, bought lots for 3 f. 12 st. (GAA, 13/2 F 85). He became a well known wine dealer who declared faillit shortly before his death. He was married to Agniesien Cocx, the daughter of Hendrick Jansz. Cocx, who was the nephew of Maria Cocx, married to Hans Lenaertsz., of INVNO 568. For details, see the NOTES to R 20317 of Montias2. Among the books: Cathegismus Ursini and Institutio Calvini. Among the debts by the estate: Owed Jan Fonteyn 1,200 f. for an obligation; to Jan Pietersz. Swellinck f. 1,800 f.; to Samuel de Gardijn for the heirs of Jacob Rombouts, 2,400 f. at 5 1/2 interest; to the widow of Marcus de Vogelaer, 3,600 f.; to Eduard Emtinck (cited in R 508 of Montias1), 3,600 f.; to the widow of Joris Jorisz. (probably Annetge Backer of R 3040 of Montias2), 1,200 f.; to Jan Cock, 2,200 f.; to Jan Selijn Hendricksz. f. 367: 9: 10; and to Christoffel Cock, f. 10:16. Total debts amounted to 27,293 f. which exceeded assets. Among his assets: old wine and vinegar, shares in the V.O.C. valued at 1,560 f. and in the W.I.C. at 3,200 f. and accounts receivable 2,364 f.
NotaryL. Lamberti
# of Items23
Montias1 #227
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery daer Jesus Christi de blinde siende maeckt
0002 [ANONYMOUS] een schildery van de scheepscoopmanschap
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van Hester
0004 [ANONYMOUS] een schildery van een die onder de mordenaars gevangen (?) [is]
0005 [ANONYMOUS] een schildery van twe tolenaers
0006 [ANONYMOUS] een schilderijtge van een fruijtschael
0007 [ANONYMOUS] een schilderijtge van Santvoort
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van Christoffel
0009 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een bloempot
0010[a] [ANONYMOUS] 4 kaerten daeronder de stad Ceulen
0010[b] [ANONYMOUS] 4 kaerten daeronder de stad Ceulen
0010[c] [ANONYMOUS] 4 kaerten daeronder de stad Ceulen
0010[d] [ANONYMOUS] 4 kaerten daeronder de stad Ceulen
0011 [ANONYMOUS] een wapenschilderij
0012 [ANONYMOUS] een bortge van de overvloedige rijckdom
0013[a] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[b] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[c] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[d] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[e] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[f] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[g] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[h] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0013[i] [ANONYMOUS] 9 kleijne bortges
0014 [ANONYMOUS] een schilderij [crossed out: van St. Paulus] de spreucke Pauly die niet en werckt sal niet eeten
0015 [ANONYMOUS] een schilderij van de geboorte
0016 [ANONYMOUS] een landschapschilderij
0017 [ANONYMOUS] een schildery van een groote man die sit en schrijft
0018 [ANONYMOUS] een schildery van 'tgeloof, liefde ende hoop
0019 [ANONYMOUS] een schilderij daer Moises water uytte rotsteen slaet
0020 [ANONYMOUS] een schilderij van de Pauselijcke geestelijckheijt
0021 [ANONYMOUS] een schilderij van Jacob
0022[a] [ANONYMOUS] twe leggende steene harten
0022[b] [ANONYMOUS] twe leggende steene harten
0023[a] [ANONYMOUS] 2 steene paertjes
0023[b] [ANONYMOUS] 2 steene paertjes
0024[a] [ANONYMOUS] d'conterfeijtsels van d'overleden met sijn vrou
0024[b] [ANONYMOUS] d'conterfeijtsels van d'overleden met sijn vrou
0025 [ANONYMOUS] t wapen van den overledene
0026 [ANONYMOUS] een schilderij van [crossed out: de selve] een gevecht
0027 [ANONYMOUS] een landschap schilderij sijnde een struyckroverij
0028[a] [ANONYMOUS] noch zes groote stucken lantschap schilderijen
0028[b] [ANONYMOUS] noch zes groote stucken lantschap schilderijen
0028[c] [ANONYMOUS] noch zes groote stucken lantschap schilderijen
0028[d] [ANONYMOUS] noch zes groote stucken lantschap schilderijen
0028[e] [ANONYMOUS] noch zes groote stucken lantschap schilderijen
0028[f] [ANONYMOUS] noch zes groote stucken lantschap schilderijen
0029 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Prins Maurits
0030[a] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0030[b] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0030[b] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0030[c] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0030[d] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0030[e] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0030[f] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0030[g] [ANONYMOUS] 7 papiere soo kaerten als borden
0031[a] [ANONYMOUS] 2 eecken bortges
0031[b] [ANONYMOUS] 2 eecken bortges
0032[a] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0032[b] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0032[c] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0032[d] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0032[e] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0032[f] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0032[g] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0032[h] [ANONYMOUS] 8 [crossed out: 4] papiere bortges
0033 [ANONYMOUS] een leggend hart
0034 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Annetge Kops
0035 [ANONYMOUS] een lantschapschilderijtje
0036 [ANONYMOUS] 't contrefeijtsel van Hertog Albertus
0037 [ANONYMOUS] een leggend hart
0038 [ANONYMOUS] een out schilderijtje van St. Joris
0039[a] [ANONYMOUS] 2 oude borden
0039[b] [ANONYMOUS] 2 oude borden
0040 [ANONYMOUS] een schilderij van Maria Magdaleena