The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Soop, Floris

printer
printer-friendly view
Inventory #315
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNo. 1915, fol. 743-776, film 2129
Date1657/05/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory drawn up at request of Willem and Hendrick Schrijver and Johan Boreel
Family NameSoop
Owner NameSoop, Floris
Life Dates1604 |d 1657
OccupationManufacturer |a Glass
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ... van wijlen Floris Soop soo ende sulcx die bij hem nagelaten ende in zijn sterffhuys bevonden zijn. Gemaeckt op't versoecke ende overstaen vande herren Willem ende Hendrick Schrijver, mitsgaders de heer Johan Boreel, ambassadeur van wegens deser staet aende croon Franckrijck, ende de heer Jeronimus Ranst, als vanden Ed. Gerechte deser stede ... geobtineert hebbende appoinctement van authorisatie verlent op seker request aende gemelte gerecht gepresenteert ende overgelevert, in dato den darden deser maend maij xvi zevenenfijftich [in presentie van] Hendrick Tieboel ende Willem vande Poel [als ...] getuijgen.
CommentaryThe inventory of Willem Scriverius (the above-named Schrijver), dated 26 October 1661, cited in Bredius, K√ľnstler-inventare, vol. 1, p. 216, apparently contained a number of the paintings listed in the present inventory. Note that Jan Heijndrixsz. Soop (Floris's father) was the son of the dairy merchant Heijndrick Pietersz. Schrijver. Already in 1612, according to an act dated 5 August, Jan Hendricx Soop was managing the glass house of the city on Kloverniersburgwal (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven 78(1933), p. 11). In 1614, he contributed lamps, apparently for a chandelier, included in the gift of the States General to the Sultan of Constantinople (Oud Holland 1(1883), p. 183). Jan Hendricx Soop was a Remonstrant. According to Wagenaar (Amsterdam, vol.3, p.499), Carel Leendarsz. and Jan Willemsz. Bogaert, who were vroom Calvinists (hardline) objected to the naming of Jan Hendricx Soop as captain of the Nieuwe Wendelen of the Amsterdam militia. There were portraits of Daniel, Mary, and Pieter Mathijsz. Schrijver in the present inventory (R 8552, R 8565, and R 8568 of Montias2). Pieter Mathijsz. Schrijver was a former alderman of Amsterdam and a Remonstrant, as was the (entire ?) family Schrijver. Jeronimus Ranst, cited in the INTRO, was named guardian over the children of Gommer Spranger of R 31375 on 25 November 1640 (WK 5073/789). For an inventory of goods he obtained in compensation for a debt, see INVNO 1334. Floris Soop, who lived from 1604 to 1657, was a director of the Amsterdam Schouwburg from 1638 to 1640. He was said to be a poet as well as a glass manufacturer (Jaarboek Amstelodamum 72(1981), p. 41). His portrait, as standard bearer, was painted by Rembrandt, perhaps in 1654 (see R 8663 of Montias2).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items166
Montias1 #754
 Prev Record 1 - 25 of 166  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderije van de geboorte Christi
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Daniel Schrijver [crossed out: oude Jan Soop]
0003 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van Adam ende Eva
0005 [ANONYMOUS] een contrefeijtseltje van een out man
0006 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen van een zeetje ende berchje
0007[a] [ANONYMOUS] twee cleijne conterfeijtseltjes in ronde lijstgens
0007[b] [ANONYMOUS] twee cleijne conterfeijtseltjes in ronde lijstgens
0008 [ANONYMOUS] een landtschap van een wilt swijn
0009 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Marry Schrijvers
0010 [ANONYMOUS] een teeckeninxken mette pen, sijnde een ruyntje
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een koocken
0012[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Pieter Matthijss Schrijver ende sijn huysvrouw
0012[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Pieter Matthijss Schrijver ende sijn huysvrouw
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van een vos
0014 VROOM, HENDRICK een schilderij van een zee van den ouden Vroom
0015 [ANONYMOUS] een landtschapje
0016 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje van een slapende vrou
0017 [ANONYMOUS] een grimmende tronie
0018 [ANONYMOUS] een boereverstoringh sonder lijst
0019 [ANONYMOUS] een lantschapje met een eken lijst
0020 [ANONYMOUS] een out schilderije van een harder
0021 [ANONYMOUS] de caert van de hoffstede Crachtwijck
0022 [ANONYMOUS] een schilderije van een brant ende 2 naeckte beelden
0023 [ANONYMOUS] een bortje van 't wapen van Haarlem
 Prev Record 1 - 25 of 166  Last