The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roo, Jacob de

printer
printer-friendly view
Inventory #324
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 623-644, film 2129
Date1657/04/15
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRoo
Owner NameRoo, Jacob de
Owner Notesand his late wife Josyna van Borm
Life Dates? |d 1657/03/26
Marriage Date1636/05/10
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris ... van wijlen Jacob de Roo ende zijn za. huijsvrou Josyna van Borm, soo ende sulx die laest bijde gemelte Jacob de Roo, metter doodt ontruijmt ende in zijn sterffhuijs bevonden zijn. Gemaeckt opt versoeck van Sr. Joseph Serrurier, Joris de Vinder, Willem Cornelisz. de Lange ende Adriaen van Groenendijck als byde respective uytterste willen vanden voors. Jacob de Roo ende zijne overleden huijsvrou voor mij notaris gepasseert gestelde voogden over desselver vier nagelaten kinderen met namen Jan, Jozijna, Petronella ende Tamer de Roo ende derselver goederen .... Postscript: Aldus [geinventariseert ...in presentie van ] Guilliam Laurens ende Willem vander Poel ... getuijgen ... den xiii , xiiii ende xv aprilis xvi C sevenenvijftich.
CommentaryAmong the books: Emanuel de Meteren and Verclaring over de psalmen by Moleny [Pierre du Moulin ?]. Note that Joris de Vinder in Leyden and Adriaen van Groenendijck in Gouda were the business partners of Jacob de Roo. On 10 May 1636, Jacob de Roo, living in the Nes, was betrothed to Josina Borrens, living in Gouda (DTB 444/292). On 19 March 1645, Jacob de Roo and Josijna Borms had their daughter Thamar baptized in the presence of Gillis Jansz. Borms and Sara Becquu (DTB 8/46). On 26 March 1657, Jacob de Roo, coming from the N.Z. Voorburchwal, was buried. 10 f. 13 st. were paid on his behalf to the church (DTB 1047/16).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items52
Montias1 #242
 Prev Record 1 - 25 of 52  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van een boerekermis
0002[a] [ANONYMOUS] twee lackwerck bortjes
0002[b] [ANONYMOUS] twee lackwerck bortjes
0003[a] [ANONYMOUS] twee cleijne viercante bortgens
0003[b] [ANONYMOUS] twee cleijne viercante bortgens
0004[a] [ANONYMOUS] drie albasterde bortgens
0004[b] [ANONYMOUS] drie albasterde bortgens
0004[c] [ANONYMOUS] drie albasterde bortgens
0005 [ANONYMOUS] noch een schilderije van de decipulen van Emaus
0006[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens van de geboorte Christi
0006[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens van de geboorte Christi
0007[a] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtgens
0007[b] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtgens
0007[c] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtgens
0007[d] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtgens
0007[e] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijen
0008 [ANONYMOUS] een print van Prins Mauritz
0009[a] [ANONYMOUS] twee oude kaerten
0009[b] [ANONYMOUS] twee oude kaerten
0010[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens
0010[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens
0011[a] [ANONYMOUS] noch 2 dito [schilderijtgens] cleijntjes
0011[b] [ANONYMOUS] noch 2 dito [schilderijtgens] cleijntjes
0012 [ANONYMOUS] een schilderije in 't portael van de trap
0013[a] [ANONYMOUS] 3 albastarde bortgens
 Prev Record 1 - 25 of 52  Last