The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Solingen, Pieter Barentsz. van

printer
printer-friendly view
Inventory #340
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1893 fol. 72-74, film 2119
Date1654/01/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposesecurity for debt
Family NameSolingen
Owner NameSolingen, Pieter Barentsz. van
Owner Notescollateral for debt owed to Gerardt Coppit
OccupationMerchant (largescale) |a Wine
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde ... Pieter Barentsz. van Solingen wijncoper binnen deser stede. Ende heeft als pant ter minne , tot versekeringe van alsulcke somme, als hij comparant aen Gerardt Coppit deuchdelijck schuldich is, inder bester forma aenden selve Coppit present ende desen accepterende gecedeert ende overgegeven, sulcx doende mits desen, tgeen volcht, te weten [the goods listed follow], omme bij faute vanden gemelte voldoeninge des voors. Coppits achterwesen, de gemelte goederen uijt eijgener authoriteijt te mogen vercopen .... Postscript: Aldus [geinventariseert in presentie van ] Goosen Cornelisz. ende Hendrick Nagel ... getuijgen ... den xxii-en Januarij xvi C vier ende vijftich.
CommentaryOn 20 October 1633, Pieter Barentsz. van Solingen, ready to ship out as adelborst (cadet) on the ship Hooren to the East Indies drew up his testament. He left his brother Johannes Barendsz. a silver beaker worth 20 f. and to Barent Scheydemacker, his father, citizen of Solingen, and to Ursul Barents, his mother, their legitimate portions. He named as his universal heir Mathijs Neef from Solingen his good friend (NA 770, Not. Verhey). On 14 January 1651, Christiaen Roosell declared at the request of the wine dealer Pieter Barentsz. van Solingen that eight days ago, being the third of the month, he had been present together with Sr. de Hooge at the house of the petitioner (Pieter Barentsz.) when he had heard that Petrus van Hattingh, renowned painter, who was also at the house had tried several times to buy a painting by Jochem Wtewael, which hung in the petitioner's Groote Camer, and that he had finally bought it for 200 f., to be paid in 8 days, as Hattingh's handshake promised (NA, Notary Spitzhoff, cited in Bredius, K√ľnstler-inventare, p. 521). Gerrit Coppit, to whom the debt corresponding to the items in the present inventory was due, was the swager of Harlent (Aarlant) Stacholder (Stachower), the wife of Hillebrant Ots Born, the brother of David Otsen of R 26691 of Montias2. On 13 September 1644, the heer Gerardus Coppit, juris doctor, assisted by his father Jan Gerritsz. Coppit, and his brother-in-law Reynier van Buren (II), the son of Reynier van Buren I of R 31437, drew up a pre-nuptial contract with Geertruyd van Dans, assisted by her father the honorable Dirck van Dans (of INVNO 205), her uncle Jan van Raed, the heer Everard Sluijskens, burgomaster of Arnhem, Arnout van Dans, receiver (of taxes) of Arnhem, and Anthony van Hattem, also her good friend (NA 1597, Not. W. Hasen). The wine dealer Hendrick van Solingen, cited in a deposition of 15 April 1633, was perhaps related to Pieter Barentsz. (NA 694B, Not. J. Warnaerts).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items29
Montias1 #257
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van een bataelje met een swarte lijst
0002[a] [ANONYMOUS] vier teeckeningen met ebben lijsten
0002[b] [ANONYMOUS] vier teeckeningen met ebben lijsten
0002[c] [ANONYMOUS] vier teeckeningen met ebben lijsten
0002[d] [ANONYMOUS] vier teeckeningen met ebben lijsten
0003 [ANONYMOUS] een harderinnetje
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje
0005 [ANONYMOUS] een paertje
0006 [ANONYMOUS] een naecktbeeltje
0007 POTUYL, H. een stuckje van Potuijl van een boere caertspeel
0008 [ANONYMOUS] noch een teeckeninxken
0009 [ANONYMOUS] noch een schilderij van naeckte beelden
001` [ANONYMOUS] een schilderye wesende een freutagie sonder lijst f. 6:--:--
0010 [ANONYMOUS] een fruijtagie sonder lijst
0011 SOLT, JACOBUS VAN een graeutje van Jacobus van Sol
0012[a] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[b] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[c] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[d] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[e] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[f] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[g] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[h] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[i] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
0012[j] [ANONYMOUS] ende dit alles behalven 'tgene hij comparant de voors. Cappit alrede ter mine ter handen gestelt heeft, namentlijck 15 stucx schilderij soo cleijn also groot volgens de notitie daervan zijnde
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last