The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cloecken, Geertruijd

printer
printer-friendly view
Inventory #359
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1856 fol. 357-369, film 2103
Date1650/04/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods brought to marriage
Family NameCloecken
Owner NameCloecken, Geertruijd
Owner Noteswife of Willem Mulock
Life Dates1605/12/10 |d 1666/11/15
Marriage Date1636/04/10; 1650/01/27; 1660/11/04
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationServices |a Lawyer
ResidenceAmsterdam ?
ReligionReformed
IntroductionCompareerde voor my Niclaes Kruijs notaris ... de Eerbare Geertruijd Cloecken huijsvrou van den E. Mr. Willem Mulock advocaet ende secretaris tot Woerden mij notario bekent ende verclaerde de wijle sij comparante met de voors. Muloc getreden was in den H. echte staet ende voorbande van dien gemaeckt hadde zekere huwelijxe voorwaerden daer bij onder andere gestipuleert is dat de huijsraet dien sij comparante possideerde soude werden geinventariseert ende beschreven, so ist dat zij comparante willende 't selve presteren ende opdat bij leven ende sterven zoude mogen blijcken wat haer huijsraden ende meublen zijn geweest ende die zij ten huijse vande selve haer man sal hebben gebracht door mij notaris in presentie van de nagenoemde getuijgen t'haren huijse hadde gedaen beschrijven ... Postscript: Actum onder de hant van haer comparante in presentie van Johannis van Hel ende Jacob Basson als getuijgen ... den xxvii-en april 1650.
CommentaryGeertuijd Cloeck was born in Amsterdam and married Sijbrand Cornelisz. Groenhoven, who lived on the Fluweelenburgwal, on 10 April 1636. She then remarried with Willem Mulock on 15 February 1650, born in Zierikzee, attorney before the Court of Holland since 1625, widower, first, of Cornelia Gerritsdr. Rollema van Staveren and, secondly, of Francoise Kien from The Hague. On 4 November 1660 Geertruyd Cloeck married Andries van Wijck from Utrecht, procureur voor den Hove van Utrecht, burgomaster of Utrecht in 1648 and Heemraad van den Lekdijk Benedendams in 1651 (Johan Elias, Vroedschap van Amsterdam, vol.1, p. 397). Among the debts due to the estate for commissions (cortagie). Valerius Reuver f 21:12:--; Hendrick Momber f 4: 2:--; Daniel Mits f 31: 6: 8; Abraham de Bruijne f 1: 2:--; Anthonis Seneschael f 8:14: 8; Edmondt Schardinael f 8:14: 8; Jacob Verplancken f 5:12:--. Valerius Reuver was probably the well-known Delft collector; Hendrick Momber was the Haarlem painter Hendrick Mommer; Anthonis Seneschael was the brother of Artus Seneschael, former Consul in the Islands of Canary, who arrived in Holland shortly before 3 June 1661 and died soon after (DBK 5072/368, fol. 164); he was presumbly related to Guillam Seneschael of R 35885 of Montias2; Edmont Schardinael was the owner of the goods in INVNO 437; Jacob Verplancken is cited in the TEXT of R 347 of INVNO 446.
NotaryN. Kruijs
# of Items44
Montias1 #276
 Prev Record 1 - 25 of 60  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels can de comparante haer overleden man Sybrant Cornelisz. ende van haer dochter
0001[b] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van de comparante haer overleden man Sybrant Cornelisz. ende van haer dochter
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van de Coninck Davidt
0003 [ANONYMOUS] een [schilderij] van Tamar
0004 PYNAS, JAN SYMONSZ. een groot [schilderij] van de rentemeester gedaen door J. Pinas
0005 PYNAS, JAN SYMONSZ. een dito [schilderij] van de bruijlofsgast door denselven [J. Pinas]
0006 [ANONYMOUS] een cleen [schilderij] van Samson
0007 [ANONYMOUS] een landtschapie
0008 [ANONYMOUS] een zeecaert
0009 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van de comparante ende haer dochter getekent
0010 KONINCK, SALOMON DE een grote schilderij van de uijtleggingh Joseph voor Pharo door Coninck
0011 [ANONYMOUS] een cleen [schilderij] van Saul
0012 [ANONYMOUS] een [schilderij] van Paulus bekeeringh
0013[a] [ANONYMOUS] twee ronde met tronitiens
0013[b] [ANONYMOUS] twee ronde met tronitiens
0014 [ANONYMOUS] een viercant [schilderij] met een out tronij
0015 [ANONYMOUS] een [schilderij] van Maria Maghdalena
0016 [ANONYMOUS] een schilderijtie met scheepjes
0017[a] [ANONYMOUS] twee printbortjens
0017[b] [ANONYMOUS] twee print bortjiens
0018 [ANONYMOUS] een achtkant bortie
0019 [ANONYMOUS] een van een jonge met een cat
0020 [ANONYMOUS] een van Joseph ende Potifar
0021 [ANONYMOUS] een van de oude Tobias
0022 [ANONYMOUS] een van een studiosus
 Prev Record 1 - 25 of 60  Last