The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pieters, Heijltie

printer
printer-friendly view
Inventory #363
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1856 fol. 398-412, film 2103
Date1651/04/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePieters
Owner NamePieters, Heijltie
Owner Noteswidow, first, of Jan Harmensz., and now married to Frederick Hendricksz.
Life Dates1610 |d c. 1651
Marriage Date1629/12/01 1649/11/27; 1649/11/27
Type of CeremonyK (Reformed Church) K
OccupationServices |a Innkeeper; Services |a Transportation
ResidenceIn de Hasselaersteeg in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van de goederen ... achtergelaten bij Heijltie Pieters eertijts weduwe van Jan Harmensz. ende laest in haren leven huijsvrou van Frederick Hendricksz. schuijtvoerder ende herbergier inde Hasselaerssteegh. In sulcker voegen sij de selve metten voors. Frederick Hendricksz. int gemeen gepossideert ende metter doot ontruijmt heeft. Gedaen door aengeven vande selve Frederick Hendricksz. inde jegenwoordicheijt ende ten overstaen van Marritie Jans dochter vande overleden ende huijsvrou van Cornelis van Persijn als bijde E. heeren weesmeesteren geauthoriseerde voocht van Hermen Jansz. noch minderjarich, zijnde beijde kinderen ende erfgenamen vande voors. Heijltie Pieters ... ten versoecke vande selve kinderen .... Postscript: Aldus [geinventariseert in presentie van ] Jan van Hel ende Jacob Basson als getuijgen ... den sesentwintichsten april 1651
CommentaryOn 1 December 1629, Jan Hermansz., seijlmacker, son of Herman Albertsz. (who brought his consent), assisted by his mother Sijn Meynerts, was betrothed to Heyltje Pieters, from [...], 19, no living parents (DTB 434/373). On 27 November 1629, Frederick Hendricx, from Embden, schuytvoerder (barge skipper or pilot), widower of Jannetje Willems, living in the Crommenellebochsteech, was betrothed to Heyltje Pieters (illit.), widow of Jan Harmensz., livng in the Hasselaersteech (DTB 467/325). The barge skipper Frederick Hendricksz. may be identical with the individual of that name who was a witness to the baptism of a child of Dirck Joosten (or R 23415) in the Lutheran Church on 24 July 1635.
NotaryN. Kruijs
# of Items30
Montias1 #280
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijen
0001[b] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijen
0002 [ANONYMOUS] een getekent schip met een groen ebbenhoute lijst
0003[a] [ANONYMOUS] noch twee achtcante schilderijtiens
0003[b] [ANONYMOUS] noch twee achtcante schilderijtjiens
0004 [ANONYMOUS] een albaste Maria
0005[a] [ANONYMOUS] drie oude printschilderijen
0005[b] [ANONYMOUS] drie oude printschilderijen
0005[c] [ANONYMOUS] drie oude printschilderijen
0006 [ANONYMOUS] een landtschapie
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van Moysis
0008 [ANONYMOUS] noch een van Nebucadnesor
0009[a] [ANONYMOUS] twee getekende schepen me twee ebben lijsten
0009[b] [ANONYMOUS] twee getekende schepen met twee ebben lijsten
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van Tobias
0011 [ANONYMOUS] een achtkante dito [Tobias ?]
0012 [ANONYMOUS] een fruijtschilderij-bort
0013 [ANONYMOUS] een rosecransschilderij
0014 [ANONYMOUS] een schildery met een ebben lyst
0015[a] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
0015[b] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
0015[c] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
0015[d] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
0015[e] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
0015[f] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last