The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pieters, Heijltie

printer
printer-friendly view
Inventory #363
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1856 fol. 398-412, film 2103
Date1651/04/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePieters
Owner NamePieters, Heijltie
Owner Noteswidow, first, of Jan Harmensz., and now married to Frederick Hendricksz.
Life Dates1610 |d c. 1651
Marriage Date1629/12/01 1649/11/27; 1649/11/27
Type of CeremonyK (Reformed Church) K
OccupationServices |a Innkeeper; Services |a Transportation
ResidenceIn de Hasselaersteeg in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van de goederen ... achtergelaten bij Heijltie Pieters eertijts weduwe van Jan Harmensz. ende laest in haren leven huijsvrou van Frederick Hendricksz. schuijtvoerder ende herbergier inde Hasselaerssteegh. In sulcker voegen sij de selve metten voors. Frederick Hendricksz. int gemeen gepossideert ende metter doot ontruijmt heeft. Gedaen door aengeven vande selve Frederick Hendricksz. inde jegenwoordicheijt ende ten overstaen van Marritie Jans dochter vande overleden ende huijsvrou van Cornelis van Persijn als bijde E. heeren weesmeesteren geauthoriseerde voocht van Hermen Jansz. noch minderjarich, zijnde beijde kinderen ende erfgenamen vande voors. Heijltie Pieters ... ten versoecke vande selve kinderen .... Postscript: Aldus [geinventariseert in presentie van ] Jan van Hel ende Jacob Basson als getuijgen ... den sesentwintichsten april 1651
CommentaryOn 1 December 1629, Jan Hermansz., seijlmacker, son of Herman Albertsz. (who brought his consent), assisted by his mother Sijn Meynerts, was betrothed to Heyltje Pieters, from [...], 19, no living parents (DTB 434/373). On 27 November 1629, Frederick Hendricx, from Embden, schuytvoerder (barge skipper or pilot), widower of Jannetje Willems, living in the Crommenellebochsteech, was betrothed to Heyltje Pieters (illit.), widow of Jan Harmensz., livng in the Hasselaersteech (DTB 467/325). The barge skipper Frederick Hendricksz. may be identical with the individual of that name who was a witness to the baptism of a child of Dirck Joosten (or R 23415) in the Lutheran Church on 24 July 1635.
NotaryN. Kruijs
# of Items30
Montias1 #280
First  Record 26 - 42 of 42 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0015[g] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
0015[h] [ANONYMOUS] 8 printbortiens met ebben lijsten
0016 [ANONYMOUS] noch een landschapie met een ebben lijst
0017 [ANONYMOUS] een bort van de verloren soon
0018 [ANONYMOUS] een albaste Maria
0019[a] [ANONYMOUS] twee stene leeuwen
0019[b] [ANONYMOUS] twee stene leeuwen
0020[a] [ANONYMOUS] twee stene poppeties
0020[b] [ANONYMOUS] twee stene poppeties
0021 [ANONYMOUS] een albaste Maria
0022 [ANONYMOUS] een albaste Abrahams offerhande
0023 [ANONYMOUS] een albaste Maria
0024[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen met vergulde lijsten
0024[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen met vergulde lijsten
0024[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen met vergulde lijsten
0025 [ANONYMOUS] een oude dito [schilderij]
0026 [ANONYMOUS] noch een cleijn schilderijtie
First  Record 26 - 42 of 42 Next