The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sondagh, Adam

printer
printer-friendly view
Inventory #369
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number565 B fol. 19r-26r, film 6546
Date1652/05/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSondagh
Owner NameSondagh, Adam
Owner Notesand his wife Griet Jans
Life Dates? |d c. 1652
Marriage Date1618/06/22
Type of CeremonyK
OccupationArtisan |a Embroiderer, lacemaker, hairweaver, caffa weaver
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris [van de goederen] ... van wijlen Adam Sondagh, in sijn leven caffawercker, ende Griet Jans, echteluiden, gelijck sij dieselve staende echte in gemeenschap gepossideert hebben, ende bij des voors. Adam Sondaghs ooverliden bevonden sijn ... , ter requestie ende versoecke van Jan ende Isaac Sondagh ende Hector Oeldrich, respective soonen ende schoonsoon vanden ooverleden, ten ooverstaen vande requiranten ende des ooverledens weduwe, mitsgaders Jacob Hoffman ende Jan Teunis getouwmaacker getuijgen .... opten 4 Maij anno 1652 [de getouwen getaxeerd op 1652/07/09]
CommentaryOn 23 June 1618, Adam Sondagh, van Acken, caffawercker, widower of Maria Wachtels, living op den Amstel, was betrothed to Maritjen Cransser, widow of Klaes Chalbort (10 months) (DTB 422/310). Several of his children with Maria Wachtels were baptized before this date (including 1617). He must have remarried with Griet Jans after the death of Maritjen Cransser. It was presumably his son Jan Adamsz. Sondach, married to Gerritje Gerrits van Dijem who had his son Adam baptized on 20 October 1640 (42/221). Adam Sondagh owned, in addition to his inventory of movable goods, silk cloth and wool materials worth 3394 gulden
NotaryJ. Westfrisius
Total Value1073 |d
Art Value35 |d 18 stuivers
# of Items24
Montias1 #286
 Prev Record 1 - 25 of 27  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groote vierkante schildereij poetereij f 4:--:--
0002 [ANONYMOUS] een landtschap boven 'tselve stuck [de groote poetereij] f 3:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] noch 3 landtschapies t'samen 4 gulden
0003[b] [ANONYMOUS] noch 3 landtschapies t'samen 4 gulden
0003[c] [ANONYMOUS] noch 3 landtschapies t'samen 4 gulden
0004 [ANONYMOUS] een dito stuck van een herenhuyss f 3:--:--
0005 [ANONYMOUS] een bancketien van een ham f 1:10:--
0006 [ANONYMOUS] eeen dito gevecht van ruijtereij f 3:--:--
0007 [ANONYMOUS] een dito van een schipvaert f 1:10:--
0008 [ANONYMOUS] een dito van een monsieur ende een juffrouw f 1:--:--
0009 [ANONYMOUS] een dito bloempot 50 stuyvers
0010[a] [ANONYMOUS] twee kleine stuckies met een dito klein stuckien in een 8-kante lijste f 2:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] twee kleine stuckies met een dito klein stuckien in een 8-kante lijste f 2:--:--
0010[c] [ANONYMOUS] twee kleine stuckies met een dito klein stuckien in een 8-kante lijste f 2:--:--
0011 [ANONYMOUS] een prente van't huijs van Nassauw f -: 3:--
0012[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen van 't geloof, lieffde ende hoop f 2:10:--
0012[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen van 't geloof, lieffde ende hoop f 2:10:--
0012[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen van 't geloof, lieffde ende hoop f 2:10:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderey van Printz Mauritz f 2:--:--
0014 [ANONYMOUS] een klein dito [schilderey] van Printz Hendrick f 2:--:--
0015 [ANONYMOUS] een klein dito [schildereij] van den ouden Printz Wilhelmus f 2:--:--
0016 [ANONYMOUS] een kleijn stuckien van de onnoselheijt boven de kasse f 1:--:--
0017 [ANONYMOUS] een prentbort van de belegeringe van Breda f 1:-:--
0018 [ANONYMOUS] een schilderey van Abraham f 1:10:--
0019 [ANONYMOUS] een albastert bortiens 4 stuyvers
 Prev Record 1 - 25 of 27  Last