The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Plemp, Pieter Barentsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #370
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1812, fol. 404-410, film 2078
Date1650/09/09
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePlemp
Owner NamePlemp, Pieter Barentsz.
Owner Notesand the late Ludewijntje Cornelis Beun
Life Dates1603 |d 1650
Marriage Date1640/07/07
Type of CeremonyPui
ResidenceOp de Niewesijdvoorburchwal op de hoeck van de Corte Lynbaenssteech in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris ...[van de goederen ...] metter doot ontruijmt en achtergelaten bij Pieter Baerentsz. Plemp ende Ludewijntje Cornelis Beun gedaen beschrijven ten versoecke ende overstaen van Reijer Pietersz. van Dyen, Cornelis Cornelisz. Beun, Marten Calschuer ende Nelletje Frans weduwe van Hendrick (?) Pietersz. Postscript: Aldus [geinventariseert] desen 9 september 1650 ten sterffhuijse vanden voors. Pieter Plemp za. opde Niewesijdsvoorburchwal opde hoeck vande Corte Lynbaenssteech ter presentie van Jan Jansz. ende Dillen Cats als getuijgen.
CommentaryThe extensive genealogy of the Plemp family was published by I. van Eeghen in De Navorscher 92(1950), pp. 106-145 (she apparently was not aware of the present inventory, which could have added a couple of details to her genealogy, including the family name of Ludewijn Cornelis). The apothecary Pieter Barentsz. Plemp, born about 1603, was the son of Barent Foppen Plemp (1577-1644) and Ymmetgen Pieters. He was the grandson of Tryntge Cornelis Plemp and the great grandson of Cornelis Cornelisz. Plemp. The sister of Tryntge Cornelis, named Bely Cornelis, was married to Gysbert Pietersz. Plemp, whose son, Cornelis Gysbertsz. Plemp (of R 21978 of Montias2) was a well-known poet and friend of Vondel. Pieter Barentsz. was thus the cousin of Cornelis Gysbertsz. Plemp. Pieter Barentsz. married Anna Francen Sael on 17 June 1629 and Ludewijn Cornelis (Beun) on 22 July 1640. He paid a tax of 15 f. in 1631. In 1641, he lived in the Breestraet, near the St. Anthonissluis (near Rembrandt). Cornelis Cornelisz. Beun, cited in the INTRO was presumably his brother-in-law. Nelletje Francen was presumably the sister of his first wife Anna Francen. Marten Calschuer, one of the individuals at whose request the present inventory was drawn up, cited in the INTRO, came from a well-known R.C. family, most of whom were wine dealers or distributors (see INVNO 503). He passed his testament on or about 10 July 1638 (NA 696A, not. J. Warnaerts). Pieter Barentsz. must have died shortly before 7 July 1650 when the present inventory was taken (I. van Eeghen, suggested before 1653).
NotaryA. Eggericx
# of Items24
Montias1 #287
 Prev Record 1 - 25 of 41  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een steene eenhoorn
0002 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een visschertje
0003 [ANONYMOUS] en bortie sijnde de affnemingh van't cruijs
0004 [ANONYMOUS] een bortie daer een papigaij in geschildert is
0005 [ANONYMOUS] een stuck schilderij voor de schou van een herder met schapen
0006 [ANONYMOUS] een lantschapje neffens de schou
0007 [ANONYMOUS] noch een groot lantschap
0008 [ANONYMOUS] een stuck van de gevanckenisse van St. Pieter
0009 [ANONYMOUS] een stuckje schilderij met een vergulde lijst
0010[a] [ANONYMOUS] vier printbortjes
0010[b] [ANONYMOUS] vier printbortjes
0010[c] [ANONYMOUS] vier printbortjes
0010[d] [ANONYMOUS] vier printbortjes
0011[a] [ANONYMOUS] 2 albastere bortjes met een prentbortje
0011[b] [ANONYMOUS] 2 albastere bortjes met een prentbortje
0011[c] [ANONYMOUS] 2 albastere bortjes met een prentbortje
0012 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Doctor Plemp
0013 [ANONYMOUS] een stuck schilderije daer de dochter de vader de borst geeft
0014 [ANONYMOUS] een schilderijtge van het cappelletje
0015 [ANONYMOUS] een schilderije van de hemelvaert Maria
0016 [ANONYMOUS] een ruyntge
0017 [ANONYMOUS] een lantschap
0018 [ANONYMOUS] een geschilderde Cristus [crossed out: Ecce Homo]
0019[a] [ANONYMOUS] vier Paters Jesuiten
0019[b] [ANONYMOUS] vier Paters Jesuiten
 Prev Record 1 - 25 of 41  Last