The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koerten, Maria

printer
printer-friendly view
Inventory #371
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2408 fol. 1-24 , film 2550
Date1649/03/18
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of goods owned in common by Maria Koerten and her husband Niclaes Felt. The inventory was submitted to the magistrates on October 8, 1649.
Family NameKoerten
Owner NameKoerten, Maria
Owner Notesand her widower husband Niclaes Felt
Life Dates1602 |d 1648/10/06 |n Maria Koerten; ? |d 1670/09/15 |n Claes Felt
Marriage Date1643/09/11
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den goederen nagelaten by zal. Maria Koerten sulcx zij die met haer man Niclaes Felt int gemeen beseten ende metter dood deser werelt ontruijmt ende nagelaten heeft...Den huijsraed imboel klederen kleynoden ende juwelen getaxeert door Annetje Hendricx ende Susannetgen Anthonis gesworen taxeersters deser stadt. Postscript: Aldus [geinventariseert ...] desen xviii Marti anno xvi C negenenveertich [in presentie van] Hendrick Bosch ende Gerrit Schuilenburch ... getuijgen...
CommentaryMaritje Coerten was the daughter of Coert Heyndricksz. (1577-1609) and Lysbeth Cornelis (1569-1639) (Jaarboek Amstelodamum 73(1981), p. 49). Claes Velt (signs Feld) II was the son of Claes Felt I who died before 6 December 1606 when his brother Cornelis Felt was named guardian over his children (WK 5073/513, fol.127). On Cornelis Felt, see the NOTES to R 29736 of Montias2. On 11 September 1643, Claes Felt (II), from Amsterdam, widower of Stijntje Schonemans, silk merchant, living in the Calverstraet, was betrothed to Marritie Courten (signs Coerten), from Amsterdam, widow of Pieter Dircksz. Bontepaert, living in the Dijckstraet (DTB 677/145). On the painter Pieter Dircksz. Santvoort (alias Bontepaert), see R 23103. Stijntje Schonemans, the first wife of Claes Velt, was the sister of Maritje Schonemans of INVNO 192. Gerrit Blycker, painter, owed 19 gulden 11 stuivers to the estate, probably for silk goods purchased. Maritien Courten, wife of Claes Felt, was buried on 6 October 1648, coming from the Calverstraet, Bells were rung, suggesting that she was R.C. (DTB 1046/86vo). Nicolaes Felt was buried in the O.K. on 15 September 1670 (DTB 1047/186).
NotaryJ. de Winter
AppraiserAnnetje Hendricx and Susannetgen Anthonis.
Art Value137 |d
# of Items51
Montias1 #288
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] No. 7 een schilderij van de Samaritaen f 8:--:--
0002 [ANONYMOUS] No. 8 een stuck schilderij van de liefde f 2:--:--
0003 [ANONYMOUS] No. 9 de salvingh Christi f -:15:--
0004 [ANONYMOUS] No. 10 een zeevaertje f 2:--:--
0005 [ANONYMOUS] No. 5 een landschap met een vergulde lijst f 5:--:--
0006 [ANONYMOUS] No.6 een landschap f 2:--:--
0007 [ANONYMOUS] No. 11 een gerecht f 3:--:--
0008 [ANONYMOUS] eenich geselschap van boeren f 5:--:--
0009 [ANONYMOUS] een landschap f 2:--:--
0010 [ANONYMOUS] een landschap f 2:--:--
0011 [ANONYMOUS] de liefde f 2:--:--
0012 [ANONYMOUS] een landschapje f 1:--:--
0013 [ANONYMOUS] mede een landschap f 2:10:--
0014 [ANONYMOUS] eenich geberchte f 5:--:--
0015 [ANONYMOUS] Salvator f 3:--:--
0016 [ANONYMOUS] een oud besgie f 1:10:--
0017 POTUYL, H. een stuckje gemaeckt bij Potuijl f 2:10:--
0018 [ANONYMOUS] de geboorte f 6:--:--
0019 POTUYL, H. noch een stuckje van Potuyl f 3:--:--
0020 [ANONYMOUS] een munnick ende een bagijn f 2:10:--
0021 [ANONYMOUS] een heremyt f 1:--:--
0022 [ANONYMOUS] eenige waterhontjes f 1:10:--
0023 [ANONYMOUS] een schilderijtje van eenige wortelen ende huysraet f 3:--:--
0024 [ANONYMOUS] eenich gebercht f 2:--:--
0025 [ANONYMOUS] eenige soldaten f 2:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last