The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gerensteijn, Anne Cornelis van

printer
printer-friendly view
Inventory #382
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1856, film no. 2103, fol. 749-752 and fol. 753-756.
Date1659/03/17
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeInventory of goods contributed to her marriage with Jacob Heermans by the late Anne van Gerensteijn drawn up at the request of her son. This covers LOTS 0001 to 0011. The rest of the inventory INVNO 382 consists of goods belonging to Jacob Heermans opgemaackt door de deurwaarder van de Hoge Raad van Holland in aanwezigheid van notaris Nicolaes Kruys en getuigen.
Family NameGerensteijn
Owner NameGerensteijn, Anne Cornelis van
Owner Noteslast widow of Jacob Heermans
Life Dates?-1678/02/17
OccupationCraft |a Carpenter, joiner, framemaker
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ofte specificatie van de goederen de welcke bevonden zijn ten sterfhuijs van wijlen Anne van Gerensteijn in haer leven laest weduwe van Jacob Heermans ende bijde voorn. Anna Cornelis ten huwelijck gebracht aen de voors. Jacob Heermans, gemaeckt ende beschreven ten versoeck van Jan Engelen Spitzhof, soone van de voors. Anne Cornelis by mijn Niclaes Kruijs, notaris, in presentie van de getuijgen nagenoemt. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam in presentie van Pieter de Ruijter ende Anthonie Hendricx als getuijgen hier overgestaen, den xvii martij 1659.
CommentaryAnne Cornelis van Gerensteyn (Geeresteyn) is presumed to have been the sister of Jan Cornelisz. van Geeresteyn who, together with 20 other Lyeffhebbers van de Nederduytsche Poesy, gave subsidies to the poet Jan Jansz. Starter in 1622 ( Oud Holland 3(1885), p. 54). Jacob Heeremans is likely to be the son of Heere Jansz., of R 20918 and of Belitgen Wynandts, who was baptized as an adult in the Waterlandts gezinde (Mennonite) community on 25 February 1636. According to Jaap van der Veen, the framemaker Jacob Heeremans is identical with Jacob Hero, who was one of the lenders to Hendrick Uylenburgh (of R 24428 of Montias2) on 20 January 1640 (Kroniek van het Rembrandthuis 1/2 (2001), p.49). Another sister of Jan Cornelisz. van Geresteyn, named Stijntje, was said to be the widow of Pieter Hasselaer (which?). She was buried on 17 February 1678 (DTB 1047/246).
NotaryN. Kruijs
# of Items40
Montias1 #58
 Prev Record 1 - 25 of 40  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee ronde bortiens
0001[b] [ANONYMOUS] twee ronde bortiens
0002 TENGNAGEL, JAN een schildery van Salomons offerhande [crossed out: gerecht] van Tinghnagel
0003 QUAST, PIETER JANSZ. een stuckie van Quast
0004[a] [ANONYMOUS] twee banquetties
0004[b] [ANONYMOUS] twee banquetties
0005 [ANONYMOUS] een ront bortie
0006 [ANONYMOUS] een landtschapie
0007 [ANONYMOUS] een tronij
0008 [ANONYMOUS] een landschap wesende een waijman
0009[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels met een wapen bortje
0009[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels met een wapen bortje
0009[c] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels met een wapen bortje
0010[a] [ANONYMOUS] twee Romeijns tronien
0010[b] [ANONYMOUS] twee Romeijns tronien
0011 [ANONYMOUS] een kindts contrefeijtsel
0012 [ANONYMOUS] een schilderij van de oude Prins Willem f 1:10:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van de Moorman f 4:--:--
0014[a] [ANONYMOUS] drie schilderijties f 1:10:--
0014[b] [ANONYMOUS] drie schilderijties f 1:10:--
0014[c] [ANONYMOUS] drie schilderijties f 1:10:--
0015[a] [ANONYMOUS] noch drie schilderijties f -:15:--
0015[b] [ANONYMOUS] noch drie schilderijties f -:15:--
0015[c] [ANONYMOUS] noch drie schilderijties f -:15:--
0016[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen te samen f 4:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 40  Last