The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Hals, Matthijs,

printer
printer-friendly view
Inventory #411
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2617 , film 2651
Date1662/03/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameHals
Owner NameHals, Matthijs,
Life Dates1609 |d 1661/12/15
Marriage Date1635/10/25
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Art dealer
ResidenceIn de Pijlsteegh in Amsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionInventaris van de goederen ende boedels naegelaten ende metter doot ontruijmt bij Matthijs Hals ende Maria de Barij [wonende] in de Pijlsteegh echteluijden nu onlangs, cort nae malcanderen overleden , naerlatende Maria , Pieter, Jan ende Adriaentie Hals haer vier kinderen ... op het versoeck van Hendrick de Kempenaer en Barent Bovenhorst door my Nicolaes Listingh, openbaer Notaris tot Amsterdam op den 30 Maert 1662
CommentaryOn 20 October 1635, Mathijs Cornelissen Hals, born in Antwerp, assisted by Eleazer Swalmius, dominee, and by Jaquis (Jacques) van Kermten (of R 25264 of Montias2), signed a pre-nuptial contract with Maria de Bary, 26 years, assisted by her father Pieter de Bary and her mother Sara de Bari (born Mareez) and Jan de Baari (NA 579, fol. 519, Not. Lamberti). Four days later, Jaquis (Jacques) van Kermten, 36, and Cornelis Sladius, rector of the Groote School on the O.Z. declared at the request of Mathijs Hals that they had asked Jan de Marees Abrahamsz. (the son of Abraham de Marees de oude of INVNO 300) and Thielman van Beringen (the husband of Elisabeth de Marees, cited in the TEXT to R 216 of Montias1), as guardians over the minor children of Sara de Mareez, that they should be present at the signing of the marriage contract between Hals and Maria de Barij, daughter of Sara de Barij (nee de Marees) but that they had refused. One of them said, We have nothing against the young man, and when the mother comes to die, we will give the children the goods (NA 594, fol. 134, Not. Lamberti). The next day, 25 October, Mathys Cornelissen Hals, from Antwerp, gilder, no living parents, assisted by the preacher Eleasar Swalmius, was betrothed to Maria de Bary, assisted by her father Pieter de Bary and her mother Sara de Marees (Oud Holland 3(1885), p.147). On or about 29 November 1635, Matthijs Hals, as husband and guardian of Maria de Barij, procreated by Sara de Marees Abrahams, acknowledged owing 3,000 f. to his brother-in-law Jan de Barij, which he had borrowed at 5 percent interest (NA 594, fol. 172, Not. Lamberti). On 22 February 1636, Matthijs Hals, the nephew and one of the co-heirs of the late Louijs Rocourt (of INVNO 624) and presently one of the heirs of his sister Catharina Hals (who was also an heir of Rocourt), as well as being one of the heirs to the goods left by his brother Jan Hals (also one of the heirs of Rocourt) declared that in these qualities he had received out of the hands of Joost Passeniers (Postenier) (of R 23544 of Montias2, one of the buyers at the Rocourt sale), along with Abraham de Schilder (of R 20401) and Adriaen Imbrechts (of R 23627), executor of the testament of Louis Rocourt, the sum of 313 f. 7 st. He hereby thanked Passeniers (NA 521, film 6505, Not. Westfrisius). Matthijs Hals and Maria de Bary passed their testament on August 28, 1655 (Notary Lamberti). The fact that Hals was assisted, on the occasion of his marriage, by the well-known preacher Eleazar Swalmius, indicated that he was a Calvinist. (See also Oud Holland, vol. 3, 1885, p. 147). On Mathijs Hals's participation in the sale of a house on the Warmoesstraet, inherited from Abraham de Mareez de oude, on 13 September 1642, see R 27426 of Montias2. Maria de Bary, wife of Mathys Hals, coming from the Pijlsteegh, was buried on 4 November 1661 (Oud Holland 3(1885), p.147). Matthijs Hals was buried on 15 December 1661 (ibid. p. 148).
NotaryNicolaes Listingh
# of Items117
Montias1 #313
 Prev Record 1 - 25 of 116  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 HALS, DIRCK een geselschap van Dirck Hals
0002 CUYLENBURG, ABRAHAM VAN een rouwientie van Adriaen van Cuijlenburgh
0003[a] MOMMERS, HENDRICK twee lantschappen met beesjens van Hendrick Mommers
0003[b] MOMMERS, HENDRICK twee lantschappen met beesjens van Hendrick Mommers
0004 WYCK, JAN een regentie van Johannes Wyck
0005 RUYSDAEL, SALOMON VAN een water kantie van Salomon van Ruysdael
0006 RUYSDAEL, SALOMON VAN een batalje van de selve [Salomon van Ruysdael]
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een vanitas van Lange Pier
0008 REMBRANDT VAN RIJN een trony van Rembrant
0009 REMBRANDT VAN RIJN noch een dito [trony van Rembrant]
0010 STAVEREN, JAN ANDRIESZ. VAN een trony van van Staveren
0011 WET, JACOB JACOBSZ. DE een historie van Jacob d'Wett d'jonge
0012 WET, JACOB JACOBSZ. DE een do [historie] van de selve [Jacob d'Wett d'jonge]
0013[a] SCHOOTEN, FLORIS VAN dry naeckte beeltjens van Floris van Schote
0013[b] SCHOOTEN, FLORIS VAN dry naeckte beeltjens van Floris van Schote
0013[c] SCHOOTEN, FLORIS VAN dry naeckte beeltjens van Floris van Schote
0014 [ANONYMOUS] een stuckje van een onbekent meester
0015 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. een lantschappie van Cornelis Droogsloot
0016 BORMAN, JOHANNES een stil leven van Bormans
0017 BORMAN, JOHANNES een dito [stil leven] van de selve [Bormans]
0018 HALS, DIRCK een geselschap van Dirck Hals
0019 MOSCHER, JACOB VAN een lantschap affscheijtje van Jacob van Mosschert gestoffeert van Oostade
0020 MULIER, PIETER (I) een storm van Pieter Molier
0021 RUELLES, PIETER DES een lantschap van Ruellis
0022 BORMAN, JOHANNES een stil leven van Bormans
 Prev Record 1 - 25 of 116  Last