The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Waaghenburgh, Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #421
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2605, fol. 947 and foll. , film 2646
Date1659/06/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods possessed in common by Jan Waaghenburgh and his wife Stijntje Jeremijas after the latter's death
Family NameWaaghenburgh
Owner NameWaaghenburgh, Jan
Owner Notesand his late wife Stijntje Jeremijas
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de ghoederen ende crediten ... soo ende sulx die selve Jan Waaghenburgh ende Stijntje Jeremijas de selve overleden huijsvrou int gemeen beseten ende naarghelaten sijn. Ghedaan maken by de voors. Jan Waaghenburgh ... Postscript: Aldus ghetaxeert ...by Wijntje Willems ende Commerijntje Cornelis ... ter presentie van Andries van Huesden ende Abraham Ghoos de Jonghe als ghetuijgen den xix junij 1659
CommentaryAmong the debts owed by the estate: Ghabriel Marsellis voor ghekoste schilderijen 238 gulden. Gabriel Marsellis was probably identical with Gabriel Marselis de jonge of R 8319.
NotaryCornelis Grijp
AppraiserWijntje Willems and Commerijntje Cornelis
Total Value3967 |d 7 stuivers
Art Value484 |d 10 stuivers
# of Items39
Montias1 #32
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een ghroote see
0002 [ANONYMOUS] een lanstchapje met een sluijsje
0003 [ANONYMOUS] een dito [lantschapje] met een wiltschut
0004[a] [ANONYMOUS] twee met vogheltjes
0004[b] [ANONYMOUS] twee met vogheltjes
0005 [ANONYMOUS] een italiaens lantschap
0006[a] [ANONYMOUS] twee kleijn dito [italiaens lantschap ?]
0006[b] [ANONYMOUS] twee kleijn dito [italiaens lantschap ?]
0007 [ANONYMOUS] een besnijdenis van Moses
0008 [ANONYMOUS] een schildery van Kostverloren
0009[a] [ANONYMOUS] twee sijnde een wintertje en een gheberchtje
0009[b] [ANONYMOUS] twee sijnde een wintertje en een gheberchtje
0010[a] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapjes
0010[b] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapjes
0011 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een waterval
0012 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een kerkje
0013 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een lantschapje
0014[a] [ANONYMOUS] twee kleijne dito [schilderijen] sijnde een burght ende dansers
0014[b] [ANONYMOUS] twee kleijne dito [schilderijen] sijnde een burght ende dansers
0015[a] [ANONYMOUS] twee kleijne dito [schilderijen] sijnde still watertje ende gheberchte
0015[b] [ANONYMOUS] twee kleijne dito [schilderijen] sijnde still watertje ende gheberchte
0016[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] sijnde Schenkenskans ende een zeetje
0016[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] sijnde Schenkenskans ende een zeetje
0017 [ANONYMOUS] een ghroot ghebercht Italiaans lantschap
0018[a] [ANONYMOUS] twee sijnde een hooij tijdt ende een ghebercht lantschap
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last