The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Waaghenburgh, Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #421
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2605, fol. 947 and foll. , film 2646
Date1659/06/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods possessed in common by Jan Waaghenburgh and his wife Stijntje Jeremijas after the latter's death
Family NameWaaghenburgh
Owner NameWaaghenburgh, Jan
Owner Notesand his late wife Stijntje Jeremijas
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de ghoederen ende crediten ... soo ende sulx die selve Jan Waaghenburgh ende Stijntje Jeremijas de selve overleden huijsvrou int gemeen beseten ende naarghelaten sijn. Ghedaan maken by de voors. Jan Waaghenburgh ... Postscript: Aldus ghetaxeert ...by Wijntje Willems ende Commerijntje Cornelis ... ter presentie van Andries van Huesden ende Abraham Ghoos de Jonghe als ghetuijgen den xix junij 1659
CommentaryAmong the debts owed by the estate: Ghabriel Marsellis voor ghekoste schilderijen 238 gulden. Gabriel Marsellis was probably identical with Gabriel Marselis de jonge of R 8319.
NotaryCornelis Grijp
AppraiserWijntje Willems and Commerijntje Cornelis
Total Value3967 |d 7 stuivers
Art Value484 |d 10 stuivers
# of Items39
Montias1 #32
First  Record 26 - 38 of 38 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0018[b] [ANONYMOUS] twee sijnde een hooij tijdt ende een ghebercht lantschap
0019 [ANONYMOUS] een ghroot lantschap schildery
0020[a] [ANONYMOUS] een kleijn lantschap en een met beesjes
0020[b] [ANONYMOUS] een kleijn lantschap en een met beesjes
0021 [ANONYMOUS] een boeren maaltijt
0022 [ANONYMOUS] een van bedelaars
0023[a] [ANONYMOUS] twee wintertjes ende twee klijne seetjes
0023[b] [ANONYMOUS] twee wintertjes ende twee klijne seetjes
0023[c] [ANONYMOUS] twee wintertjes ende twee klijne seetjes
0023[d] [ANONYMOUS] twee wintertjes ende twee klijne seetjes
0024[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen ende twee lijsten f 2:10:--
0024[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen ende twee lijsten f 2:10:--
0025 [ANONYMOUS] een schildery (een vogelkou etc..) f 1:--:--
First  Record 26 - 38 of 38 Next