The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jans, Sara

printer
printer-friendly view
Inventory #423
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2605, fol.1075 and foll., film 2646
Date1665/06/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods brought to marriage by Sara Jans
Family NameJans
Owner NameJans, Sara
Owner Noteswidow of Jan Jansz. Heven, bride of Willem Harmansz. van Ottinga, widower of Nellitge Stander
Marriage Date1665/06/19
Type of CeremonyK
OccupationManufacture |a Cloth, silk
ResidenceOn the Rosegracht in Amsterdam.
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van all de goederen ... die Sara Jans, weduwe van Jan Jansz. Heven, is hebbende ende ten huwelijck aanbrenghende in het jeghenwoordighe aanstaande huwelijck met Willem Harmansz. van Ottinga volgens de huwelijcke voorwaarde op den 12 maandt junij voorde notaris Cornelis de Grijp... gepasseert. Postscript: ... ende verklare ik ondergesch. Willem van Ottinga alle de de selve goederen op dato nagesien ende alsoo met mijn voors. huisvrou ten huwelijck ontfangen te hebben.
CommentaryThe religion of Sara Jans is inferred from the portraits of predicanten and the Kerck Bijbel in her inventory. Earlier, on 21 June 1663, an inventory had been taken of the goods belonging to Jan Jansz. Heeven in the house of Sara Jans (NA 2606, film 2646). Three of the paintings in this inventory (a burning of Troy, a painting of birds --probably by Vonck-- and a breakfast piece) seem to be identical with paintings in the present inventory. On 19 June 1665, Willem Harman van Ottinga, from Amsterdam, keurmeester in de sij (controller of the silk guild), widower of Nelletje Stander, was betrothed to Sara Jans, widow of Jan Jansz. van Heeden, living on the Rosegracht (DTb 487/216). Jan Jansz. van Heeden must be identical with Jan Jansz. van Heeven of the INTRO.
NotaryC. Grijp
# of Items51
Montias1 #324
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] VELDE, WILLEM VAN DE (I) twee groote tekeningen van zeetjes met de pen getekent door W. V. Velde met de groen gordijntjes ende kopere roeijen
0001[b] VELDE, WILLEM VAN DE (I) twee groote tekeningen van zeetjes met de pen getekent door W. V. Velde met de groen gordijntjes ende kopere roeijen
0002 [ANONYMOUS] een groot schildery sijnde een lantschap met de doopinghe vande moorman
0003 [ANONYMOUS] een lanckwerpigh schildery van de brandt van Troijen
0004 [ANONYMOUS] een bloemkrans met Jesus Maria ende Elisabeth
0005 [ANONYMOUS] een blomflesje
0006 [ANONYMOUS] een dito sijnde een ontbijtje met haringh
0007[a] [ANONYMOUS] twee dito sijnde boere schooltjes
0007[b] [ANONYMOUS] twee dito sijnde boere schooltjes
0008 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] sijnde een wintertje
0009 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] sijnde een vroutje met een kop
0010 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] sijnde een bloemkransje
0011[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde een blommantje ende een blomflesje
0011[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde een blommantje ende een blomflesje
0012 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] sijnde een papagaije
0013[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde een muysje en een roosje
0013[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde een muysje en een roosje
0014[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde het eene een lantschap met ruijters ende het ander een met bouvallige gebouwen
0014[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde het eene een lantschap met ruijters ende het ander een met bouvallige gebouwen
0015 VONCK, ELIAS een dito [schildery ?] sijnde vogeltjes van Vonck
0016 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] sijnde tobacq smokers
0017 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] met fruijt ende musijck
0018[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde een groote rosekrans ende een blommantje
0018[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen ?] sijnde een groote rosekrans ende een blommantje
0019 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] sijnde een kleijn zeetje op koper
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last