The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Oudewerp, Rebecca van

printer
printer-friendly view
Inventory #436
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2483 fol. 527 and foll., film 2576
Date1670/09/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameOudewerp
Owner NameOudewerp, Rebecca van
Owner Noteslate wife of Aernout de Schilder
Life Dates1615 |d 1696/05/30 |n De Schilder
Marriage Date1667/07/30
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Prinsegracht in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen metter doot ontruijmt ... by zal. Rebecca van Oudewerp in haer leven huijsvrou van Sr. Aernout de Schilder coopman gewoont hebbende ende overleden op de Prinsegracht, de voors. Rebecca van Oudewerp dese toebehorende in conformite van de houwelijcke voorwaerde daer van tuschen henl. van anfanch huines huwelijx voor de notaris Adriaen Lock .... ten versouck ende opt aengeven van de voors. Aernout de Schilder door my Jacobus Heller notaris ten overstaen van Sr. Nicolaes Gy[sselaer ?] als by de weesmeesteren geauthoriseert voocht over Lucas Arentsz. des overledens voorsoon. Postscript: .... ende verclaerde Aernout de Schilder alles aengegeven te hebben ...Aldus gedaen ende gepasseert ... op de 24 junij ende 11 augusti an. 1670 int bysijn van Willem Cloppenburgh ende Hendrick van Horen als getuygen.
CommentaryOn 30 July 1667, Aernoud de Schilder, from Yperen, wool merchant, his parents dead, assisted by his brother Joris de Schilder, living on the Heeregracht, was betrothed to Rebecca van Oudewerpe, from Haarlem (DTB 490/351). He was buried in the Z.K. on 30 May 1696 (DTB 1082/171). In the INTRO, Aernout de Schilder was said to be a merchant. The religion of the owner is inferred from the portrait of a secular priest and the altar piece in the inventory.
NotaryJacob Hellerus
# of Items36
Montias1 #337
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een groot schilderije een lantschap geteijckent J-R
0002 [ANONYMOUS] een groot schilderije van Samson
0003 [ANONYMOUS] een oude conterfeijtsel
0004 [ANONYMOUS] een print van boerekermis en een glas daervoor
0005 CLAESZ., PIETER een schilderij van bancket van Pr. Claessen
0006 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van sijn huijsvrou sal-r
0007 [ANONYMOUS] een schildery van Joseph
0008 [ANONYMOUS] een teyckening van een steur
0009[a] CLAESZ., PIETER twee schilderijen bancketje van Pieter Claesz.
0009[b] CLAESZ., PIETER twee schilderijen bancketje van Pieter Claesz.
0010[a] GEEL, JACOB VAN twee ditto somer ende winter van J. Gael
0010[b] GEEL, JACOB VAN twee ditto somer ende winter van J. Gael
0011 [ANONYMOUS] een pascaart van Europa in een swarte lyst
0012 [ANONYMOUS] een schildery van Maria met haer kind op de schoot met nog 4 beelden in een oude vergulde lyst
0013 QUAST, PIETER JANSZ. een teijckening van Maria met haer kind van Quast
0014 [LUCAS ARENTSZ. DE JONGE, UNIDENTIFIED] een schildery van Lucas Arentsz. de Jonge
0015 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytjen wintertje op koper
0016 [ANONYMOUS] een schilderije vrouwen beeld met een roos in de hand
0017 [ANONYMOUS] een slegte tekeningh met rod aerd sijnde een man met een wijff
0018 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een wereld priester
0019 [ANONYMOUS] een schildery van Adam ende Eva
0020 [ANONYMOUS] een lantschap met 2 koeijen en 4 schaepen
0021 [HELWIGH VAN TWENHUIJSE, UNIDENTIFIED] een conterfeijtsel van sal-r Roothoff door Helwigh van Twenhuijse
0022 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van sijn huijsvrou sal-r anticq
0023 [ANONYMOUS] een tekeningtjen nae Rothoff zal-r
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last