The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Oudewerp, Rebecca van

printer
printer-friendly view
Inventory #436
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2483 fol. 527 and foll., film 2576
Date1670/09/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameOudewerp
Owner NameOudewerp, Rebecca van
Owner Noteslate wife of Aernout de Schilder
Life Dates1615 |d 1696/05/30 |n De Schilder
Marriage Date1667/07/30
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Prinsegracht in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen metter doot ontruijmt ... by zal. Rebecca van Oudewerp in haer leven huijsvrou van Sr. Aernout de Schilder coopman gewoont hebbende ende overleden op de Prinsegracht, de voors. Rebecca van Oudewerp dese toebehorende in conformite van de houwelijcke voorwaerde daer van tuschen henl. van anfanch huines huwelijx voor de notaris Adriaen Lock .... ten versouck ende opt aengeven van de voors. Aernout de Schilder door my Jacobus Heller notaris ten overstaen van Sr. Nicolaes Gy[sselaer ?] als by de weesmeesteren geauthoriseert voocht over Lucas Arentsz. des overledens voorsoon. Postscript: .... ende verclaerde Aernout de Schilder alles aengegeven te hebben ...Aldus gedaen ende gepasseert ... op de 24 junij ende 11 augusti an. 1670 int bysijn van Willem Cloppenburgh ende Hendrick van Horen als getuygen.
CommentaryOn 30 July 1667, Aernoud de Schilder, from Yperen, wool merchant, his parents dead, assisted by his brother Joris de Schilder, living on the Heeregracht, was betrothed to Rebecca van Oudewerpe, from Haarlem (DTB 490/351). He was buried in the Z.K. on 30 May 1696 (DTB 1082/171). In the INTRO, Aernout de Schilder was said to be a merchant. The religion of the owner is inferred from the portrait of a secular priest and the altar piece in the inventory.
NotaryJacob Hellerus
# of Items36
Montias1 #337
First  Record 26 - 36 of 36 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0024 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Albertus Magnus gemaeckt anno 1530
0025 [ANONYMOUS] een lantschap daer een schutter sit en slaept
0026[a] [ANONYMOUS] 3 witte alabaste beelden
0026[b] [ANONYMOUS] 3 witte alabaste beelden
0026[c] [ANONYMOUS] 3 witte alabaste beelden
0027 [ANONYMOUS] een schildery een boerewoningh
0028 [ANONYMOUS] [....] groote roemer
0029[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels
0029[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels
0030 [ANONYMOUS] een schildery van de jonge Tobias
0031 [ANONYMOUS] een printgen van den [...]
First  Record 26 - 36 of 36 Next