The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wandelmans, Catarina

printer
printer-friendly view
Inventory #454
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1495, film 1572
Date1671/11/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWandelmans
Owner NameWandelmans, Catarina
Owner Noteswidow of the painter Karel van Savoij
Life Dates1631 |d c. 1671; c. 1621 |d 1665/01/24 |n Savoij
Marriage Date1649/04/20
Type of CeremonyK
OccupationArtist |a Painter
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris vande naergelaten goederen van za. Catarina Wandelmans weduwe ende boedelhouster was van Karel van Savoij in sijn leven schilder binnen Amsterdam, lest oveleden den 24 junij 1670, beschreven bij mij Gillis Borsselaer notaris .... ten versoucke ende opt aengeven van Srs. Cornelis Noormans als testamentaire vooght van de onmondige naergelaten kinderen van de voors. Catarina Wandelmans ende Walterus Kerckhoff als geassumeerde mede voogt van de gemelte kinderen .... Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam opden 25-e november 1671 present d'heer Theodorus Groenhout ende Lucas Meijborch als getuijgen ...
CommentaryThe painter Karel van Savoy was born in Antwerp in 1620/1621. In 1635, he was Jan Cossier's pupil in Antwerp. In 1649 he became a citizen of Amsterdam. On 20 April 1649, Carel van Savoijen, from Antwerp, painter, 28, with the consent of his mother, living on the Dam, was betrothed to Catharina Wandelman, from Amsterdam, 18, assisted by Wouter Wandelman, her father, and Machteltje Wandelman, her mother, living on the Calverstraat (DTB 466/469). On 31 January 1659, Carel Savoij and Catharina Wandelman had a child baptized in a Catholic schuilkerk. The godparents were Walterus Kerckhorn and Anna Maegd (DTB 395/52). Carel van Savoy was buried in the N.K. on 24 January 1665. A sum of 8 f. was paid to the church on his behalf (Oud Holland 4(1886), p.73). Carel was the brother of the painter Philip van Savoy (1630-19 August 1664) who became a citizen of Amsterdam on 10 June 1661. Philip, assisted by his brother Carel, was betrothed to Jannetje Bisschops, widow of Reijer Vos, on 18 March 1661 (ibid.) Wouter Wandelman was the brother of Claes Wandelman of R 30408 of Montias2. On 24 July 1649, Karel van Savoy and his wife Cathalina Wandelmans passed their testament. On 27 March 1658, Carel Savoij acknowledged having borrowed 700 f. from Maria Vermeulen, spinster. He painted the portrait of Frans Coerten (of R 24544 of Montias2), which was engraved by Theodore Matham (J. de Maere and M. Wabbes, Illustrated Dictionary of 17th Century Flemish Painters, 1994, p. 351).
NotaryGillis Borsselaer
# of Items26
Montias1 #355
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery sijnde het banquet der goden
0002 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] van Samson
0003 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] van Moijses
0004 [ANONYMOUS] een wapen
0005 [ANONYMOUS] een schildery van armature off wapen
0006 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] vanitas
0007 SAVOY, CAREL VAN een ditto [schildery] sonder lyst sijnde een Venus door Savoijen
0008 SAVOY, CAREL VAN een cleijn conterfeijsel van Savoij selfs
0009 [ANONYMOUS] een lantschap met twee beelties en een paert
0010 [ANONYMOUS] een viercant lantschap sijnde een waterval
0011 [E H, UNIDENTIFIED MONOGRAM] een cleijn ditto [lantschap] geteijckent met E H
0012 [ANONYMOUS] een contrefeijtseltje
0013 [ANONYMOUS] een contrefeijtseltie van Catarina Wandelmans
0014 [ANONYMOUS] een contrefeijtseltje van Jacobinijtie Berckmans
0015 [ANONYMOUS] een schildery van fruijten
0016 [ANONYMOUS] een sinnebeelt, soo d'ouwe songen so pepen de jongen
0017 BEERSTRATEN een Italiaens stuck door Breestraet gedaen met een vergulde lyst
0018 [H W, UNIDENTIFIED MONOGRAM] een schetje van H W
0019 [ANONYMOUS] een kersnachtie met een swarte lyst
0020 [ANONYMOUS] een achtkant contrefeijtsel van de moeder van de overledene
0021 [ANONYMOUS] een lantschap met naeckte kinderties
0022 [ANONYMOUS] een achtkant ovael van visserties
0023 [ANONYMOUS] een lantschap met een staande boer ende twee beelden
0024[a] [ANONYMOUS] drie gegoten hoofden
0024[b] [ANONYMOUS] drie gegoten hoofden
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last