The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rotgans, Jacob

printer
printer-friendly view
Inventory #463
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2262B fol. 846 and foll., film 2470
Date1675/03/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of property left to three children of Jacob Rotgans
Family NameRotgans
Owner NameRotgans, Jacob
Owner Notesand his late wife Juffr. Magdalena Timmerman
Life Dates1624 |d 1672 |n Rotgans; 1631 |d ?
Marriage Date1653/01/07
OccupationRegent
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris ofte boedel cedulle doen macken bij Juffr. Elisabeth Rotgans huijsvrouw van de heer Jan Pauw capiteijn als mombers van's vadersijde over de drie onmondige kinderen van de heer Jacob Rotgans in sijn leven commissaris ordinaris van de monstering van Holland ende Juffr. Magdalena Timmerman in haer leven echtluijden sulx die was op dato vant overlijden van den gemelden heer Jacob Rogtans geweest sijnde den ... Februari 1672 binnen Utrecht. Postscript: Aldus geinventariseert en beschreven ten versoecke en opt aengeven van Juffr. Elisabeth Rotgans huijsvrouw van d'heer Joan Pauw capiteijn als testamentaire voogdesse van de drie nagelaten kinderen van d' heer Jacob Rogtans in sijn leven commissaris ordinaris van de monsteringh van Holland en Juffr. Magdalena Timmerman en verclaerde Joff. Elisabeth Rogtans ... alles oprecht.... te hebben ... ter presentie van Grilius Brandijn en Jan Dood als getuijgen desen xxi maert 1675.
CommentaryJacob Rotgans, born in 1624, Commissaris van de Monsteringe in Holland, living on the Rapenburg in Amsterdam, Regent of the Dolhuis (Insane Asylum) from 1654 to 1662, married Magdalena Timmerman on 7 January 1653. Magdalena Timmerman II, the daughter of Paulus Timmerman II (of INVNO 475) and of his first wife Magdalena Camp, was born in 1631. Jacob Rotgans was the son of Lucas Jacobsz. Rotgans I and the brother of Lucas Jacobsz. Rotgans II of R 24924 and of Elisabeth Rotgans (1608-1680) (Elias, Vroedschap, p. 170). On Johannes Pauw capiteijn (1618-1680) and his wife Elisabeth Rotgans, who was first married to Cornelis van der Does, see Elias, op. cit. p. 302.
NotaryAdriaen Lock
# of Items57
Montias1 #364
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 DUSART, CHRISTIAEN JANSZ. een stuck van Dusart
0002 [ANONYMOUS] een stuck van Bachus
0003 [ANONYMOUS] een stuck van een geselschap
0004 [ANONYMOUS] een stuck daer een boeck instaet
0005 [ANONYMOUS] een van een wijnglas
0006 [ANONYMOUS] een lantschap
0007 [ANONYMOUS] een stuck waerin de vrouw raeckte aen de boort van de rock Christij
0008 VONCK, ELIAS een schilderije van Vonck
0009 [ANONYMOUS] een van Diana
0010 [ANONYMOUS] een van Elias
0011 [ANONYMOUS] een achtkant stuckien wesende een lantschap
0012[a] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[aa] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[b] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[c] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[d] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[e] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[f] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[g] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[h] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[i] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[j] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[k] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[l] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
0012[m] [ANONYMOUS] acht en twintich prenten
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last