The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ipens, Eijtje

printer
printer-friendly view
Inventory #470
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2605, fol 113 and foll.
Date1653/11/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameIpens
Owner NameIpens, Eijtje
Owner Notesand her widower husband Pieter de Horst
Life Dates1600 |d c. 1653 |n Eijtje Ipens
Marriage Date1622/10/15
Type of CeremonyK
OccupationArtisan |a Embroiderer, lacemaker, hairmaker, caffa weaver
ResidenceAmsterdam
IntroductionStan ende inventaris van alle de meubelen ... achtergelaten ende metter doot ontruijmt door sal-r Eijtje Ipens ende bij Pieter de Horst ende Johannes Spanjer als ghetrout hebbende Janneke van de Horst mitsgaders Dirck Dircksz. Grijp als by de heeren weesmeesteren deser stede gheauthoriseerde vooght over Lucretia van der Horst .... alle kinderen van Pieter van den Horst gheprocureert by de voorn. Eijtje Ipens uyt kraghte van sekere opene brieven van benefitie van Inventaris in dato den 19 novembris 1653 van den Hoogen Rade in Holland gheimpetreert. Postscriptum: Aldus geinventariseert ende beschreven door mij notaris ende by Susannetge Anthonis en Maghteltje Henderix van ede ghesworen taxeertsers, getaxeert ter somme van 2767 gulden 14 stuivers.
CommentaryOn 17 April 1614, Pierre de Horst was betrothed to Lucretia de Martin (DTB 418/48). On 15 October 1622, Pieter de Horst, from Antwerp, caffawercker, 22 years old [crossed out], widower of Lucretia de Martyn, living on the Bloemgracht, was betrothed to Ytgen IJpens, 22, assisted by her father Ypen Ypensz., living on the Prince Gracht (DTB 427/279). Ypen Ypensz. is likely to be identical with the comforter of the sick (sieckentrooster) Ybe Ybesz. of R 22046 of Montias2, also named Ype Ypensz. On 28 June 1637, Pieter de Horst and Etje Yppens had their son Willem baptized in the N.K. in the presence of Abel Fransz. (DTB 42/30). On 13 August 1644, Jacob Louies, widower of Anna Jans, was betrothed to Ytje Ypens, widow of Pieter Horst (DTB 461/4). Pieter de Horst II, the son of Pieter Horst I, and Johannes Spanier, married to his daughter Janneken van der Horst, had received letters from the Court giving them benefit of inventory.
NotaryCornelis Grijp
AppraiserSusannetge Anthonis and Maghteltje Henderix
Total Value2767 |d 14 stuivers
Art Value128 |d 15 stuivers
# of Items50
Montias1 #371
 Prev Record 1 - 25 of 52  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 achtkant seetjes schilderyen met ebben lysten 12 f.
0001[b] [ANONYMOUS] 2 achtkant seetjes schilderyen met ebben lysten 12 f.
0002 [ANONYMOUS] 1 rosekrans met een vergulde lyst 3 f.
0003 [ANONYMOUS] 1 stuck van Susanna met een dito [vergulde] lyst 8 f.
0004 [ANONYMOUS] eenich gevoghelt met een do. [vergulde] lyst 8 f.
0005 [ANONYMOUS] 1 landschap met een do. [vergulde] lyst 8 f.
0006[a] [ANONYMOUS] noch 2 kleinder [landschappen ?] do. [met een vergulde lyst] 4 f.
0006[b] [ANONYMOUS] noch 2 kleinder [landschappen ?] do. [met een vergulde lyst] 4 f.
0007 [ANONYMOUS] 1 graau stukje met een do. [vergulde] lyst 8 f.
0008 [ANONYMOUS] 1 blompotje met een do. [vergulde] lyst 4 f.
0009 [ANONYMOUS] 2 prinsen 2 f.
0010 TROYEN, ROMBOUT VAN 1 stuckje van Rombout van Troijen 3 f.
0011 [ANONYMOUS] 1 seetje met een vergulde lyst 1 f. 10 st.
0012 [ANONYMOUS] 1 soldaetskroeghje met een ebben lyst 3 f.
0013[a] [ANONYMOUS] 2 seetjes met vergulde lysten 6 f.
0013[b] [ANONYMOUS] 2 seetjes met vergulde lysten 6 f.
0014 [ANONYMOUS] 1 landschap met een ebben lyst 5 f.
0015[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapjes met ebbe lysten 8 f.
0015[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapjes met ebbe lysten 8 f.
0016 [ANONYMOUS] 1 stuckje van eenige sinjoren met een vergulde lyst 1 f. 10 st.
0017 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel van Dordrecht met een ebbe lyst 4 f.
0018 [ANONYMOUS] Pomona met een vergulde lyst 2 f.
0019 [ANONYMOUS] 1 blompotje met een ebbe lyst 1 f. 10 st.
0020 [ANONYMOUS] eenige messieurs. met een swarte lyst 1 f. 10 st.
0021 [ANONYMOUS] eenige joffrouwen en sinjeurs met swarte lyst 1 f. 10 st.
 Prev Record 1 - 25 of 52  Last