Wittenoom, Cornelis Dircksz.

printer
printer-friendly view
Inventory #474
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2090B fol. 761 and foll.
Date1665/07/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWittenoom
Owner NameWittenoom, Cornelis Dircksz.
Owner Notesand his wife Maertge Jans
Life Dates1618 |d 1665
Marriage Date1642/02/08
Type of CeremonyPui
OccupationFood preparation |a Baker, pastry baker; Merchant (largescale) |a Spices, East Indies products
ResidenceOpde Angeliersgracht in Amsterdam
ReligionReformed/Remonstrant
IntroductionInventaris vande goederen metter doot ontruijmt ende nagelaten bij Cornelis Dircksz. Wittenoom in zijn leven beschuytbacker ende Maertge Jans echte luijden overleden opde Aangeliersgraft beschreven opt versoecke ende aengeven van Jacob Meuwisz. Muijrlingh, Claes Pietersz. Schuijt ende Barent Jansz. Veris oomen van de vier nagelaten kinderen van de voors. overledene ten overstaen van hr. Jacob vande Poel ende Claes Hendricksz. notaris als voogden vqn de voors. kinderen door mij Jacob Hellerus ...te Amsterdam residerende. Postscript: Aldus gejnventariseert ende gepasseert ter presentie van Jan Cranendoncq ende Christiaen Becker als ges. getuijgen den 22 july anno 1665.
CommentaryThe biscuit baker and later spices dealer Cornelis Dircksz. Wittenoom, who lived from 1618-1665, was the son of Dirck Cornelisz. Wittenoom and of Magdalena Veris, the presumed sister of the painter Barent Jansz. Veris, at whose request this inventory was drawn up (see the INTRO). Magdalena Veris was cited in the TEXT of R 319 of Montias1. Eleven of Veris's paintings were recorded in the present inventory (0002[a] to 0002[k]). Cornelis Dircksz. was a director of the Amsterdam Schouwburg from 1652 until 1665 (Dudok van Heel in Jaarboek Amstelodamum 72(1980), p. 42). Dirck Cornelisz. Wittenoom was married (perhaps after the death of Magdalena Veris) to Welhoet Cornelis. A son of that marriage, named Jacob Wittenoom, born in Amsterdam in 1622, was also a spices merchant. He married Agnieta Colijn, the daughter of the book seller and printer Michiel Colijn (of R 22124 of Montias2) (Jaarboek Central Bureau voor Genealogie 14(1960). pp. 62-63). That Wittenoom was probably a Remonstrant, like his father-in-law Michiel Colijn, is inferred from his books, which included 't leven van Wttenbogaert, a volume of Arminius etc.. Wittenoom also owed Jan Claesz. Ansloo (probably de jonge of INVNO 113) one ninth part in a capital sum of 2000 gulden.
NotaryJacob Hellerus
# of Items58
Montias1 #905
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een kaert van Hollands van de Noort ende Zuyder zee met een vergult lijst daerop
0002[a] VERIS, BAREND JANSZ. elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderye van een out mannetje
0002[b] VERIS, BAREND JANSZ. elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[c] VERIS, BAREND JANSZ. elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[d] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[e] [ANONYMOUS] elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[f] [ANONYMOUS] elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[g] [ANONYMOUS] elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[h] [ANONYMOUS] elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[i] [ANONYMOUS] elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[j] [ANONYMOUS] elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0002[k] [ANONYMOUS] elf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
0003[a] [ANONYMOUS] 5 teijckeningen met ebbe lysten
0003[b] [ANONYMOUS] 5 teijckeningen met ebbe lysten
0003[c] [ANONYMOUS] 5 teijckeningen met ebbe lysten
0003[d] [ANONYMOUS] 5 teijckeningen met ebbe lysten
0003[e] [ANONYMOUS] 5 teijckeningen met ebbe lysten
0004 [ANONYMOUS] een wichduyrende almanack
0005[a] [ANONYMOUS] 2 kontrefeijtseltges van den overledene [Cornelis Dircksz. Wittenoom]
0005[b] [ANONYMOUS] 2 kontrefeijtseltges van den overledene [Cornelis Dircksz. Wittenoom]
0006 [ANONYMOUS] een schilderije zonder lijst zijnde een wintertje
0007 KONINCK, PHILIPS DE een schilderye vande overledene met twee kinderen van Philips de Coninck
0008[a] GRAAT, BARENT 2 cleijne contrefeytseltjes vande oveledene van Barent Graet
0008[b] GRAAT, BARENT 2 cleijne contrefeytseltjes vande oveledene van Barent Graet
0009 VINCKBOONS, DAVID een lantschapge van d'oude Vinckeboon
0010 VERIS, BAREND JANSZ. een do. cleijn dageraetje van Barent Veris
0011 [ANONYMOUS] noch een lantschapje met heydentjes
0012 [ANONYMOUS] een schilderye van bloementjes
0013[a] [ANONYMOUS] 7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
0013[b] [ANONYMOUS] 7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
0013[c] [ANONYMOUS] 7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
0013[d] [ANONYMOUS] 7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
0013[e] [ANONYMOUS] 7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
0013[f] [ANONYMOUS] 7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
0013[g] [ANONYMOUS] 7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
0014 [ANONYMOUS] een gestecken bortje van de stadt Amsterdam met een ebbenhoute lystge
0015[a] [ANONYMOUS] 4 schilderytges
0015[b] [ANONYMOUS] 4 schilderytges
0015[c] [ANONYMOUS] 4 schilderytges
0015[d] [ANONYMOUS] 4 schilderytges
0016[a] [ANONYMOUS] 2 teijckeningen van des overledens 2 kinderen
0016[b] [ANONYMOUS] 2 teijckeningen van des overledens 2 kinderen
0017[a] [ANONYMOUS] 4 schilderytjes
0017[b] [ANONYMOUS] 4 schilderytjes
0017[c] [ANONYMOUS] 4 schilderytjes
0017[d] [ANONYMOUS] 4 schilderytjes
0018[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen int priedeltje
0018[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen int priedeltje
0019[a] [ANONYMOUS] een groot en een cleyne kaert
0019[b] [ANONYMOUS] een groot en een cleyne kaert
0020 [ANONYMOUS] een schilderye van Jephta
0021[a] [ANONYMOUS] 7 schilderijtjes
0021[b] [ANONYMOUS] 7 schilderijtjes
0021[c] [ANONYMOUS] 7 schilderijtjes
0021[d] [ANONYMOUS] 7 schilderijtjes
0021[e] [ANONYMOUS] 7 schilderijtjes
0021[f] [ANONYMOUS] 7 schilderijtjes
0021[g] [ANONYMOUS] 7 schilderijtjes