Jans, Giertje

printer
printer-friendly view
Inventory #488
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number919, film no. 1150
Date1637/07/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJans
Owner NameJans, Giertje
Owner Noteslate wife of Harmen Luijcasz.
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceIn de Niesel in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen die Giertje Jans metter doot ontruijmt ... heeft, geinventariseert ende getaxeert door Aeltje Claes ende Annetge Hendricks gesworen schatsers ten versoecke van Harmen Luijcasz. backer weduwenaer van de voors. Giertje Jans ... Postscript: Aldus gedaen ... ten huijse van de voorn. Harmen Luijcasen staende inde Niesel ter presentie van Jan Hooglant and Pieter Meulenaer ... opten derden Julius 1637.
CommentaryOn 6 January 1615, Herman Luijcasz. and Giertie Hermans had their son Luijcasz. baptized in the N.K. (DTB 39/371). Giertie Jans may be a clerk's error or a misreading of Giertie Hermans. Herman Luijcasz. was one of the supervisors of the estate of the baker Gerrit Jansz. Kock (INVNO 343 of 27 August 1655). The house on the Niesel where Herman Luijcasz. lived and died was estimated 2,400 f. in his inventory.
NotaryJ. Verbeecq
AppraiserAeltje Claes and Annetge Hendricks
Total Value808 |d 9 stuivers
Art Value35 |d 10 stuivers
# of Items11
Montias1 #389
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van Moijses ende kinderen van Israels met een vergulde lijst getaxeert op vijff gulden f 5:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van een seevaert met een vergulde lijst getaxeert op acht gulden f 8:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] drie cleijne lantschapiens getaxeert op ses gulden f 6:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] drie cleijne lantschapiens getaxeert op ses gulden f 6:--:--
0003[c] [ANONYMOUS] drie cleijne lantschapiens getaxeert op ses gulden f 6:--:--
0004 [ANONYMOUS] een oude schilderij van Emaus getaxeert op thien stuivers f --:10:--
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van een wapen getaxeert op twee gulden f 2:--:--
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van de stadt Amsterdam met een vergulde lijst getaxeert op thien gulden f 10:--:--
0007[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van tronijen met vergulde lijsten getaxeert op vier gulden f 4:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van tronijen met vergulde lijsten getaxeert op vier gulden f 4:--:--