The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ramers (Ramaert), Paulus

printer
printer-friendly view
Inventory #493
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2123, film no. 2251, fol. 459
Date1649/11/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedivision of commonly held property after court-ordered separation
Family NameRamers (Ramaert)
Owner NameRamers (Ramaert), Paulus
Owner Notesand his estranged wife Agatha de Bruijn
Life Dates1625 |d ?
Marriage Date1647/02/14
Type of CeremonyK
OccupationArtisan |a Diamond polisher, gold thread worker
ResidenceOp de Warmoesgracht in Amsterdam (in 1647)
Religionprobably Reformed
IntroductionOp den 5e November 1649 compareerde voor mij Joannes Weer Notaris ... ende d' navolgende getuijgen, Paulus Ramers ten eenre ende Agata de Bruijn sijn gesepareert huijsvrouw geadsisteert met Jacob de Bruijn haer vader en gecoren voogt in desen ter ander sijde, Verclarde in gevolge van 't vonnisse nopende de separatie bij den Gerecht deser stede tusschen haerluyden gelesen in dato den xxviii October lestleden metten anderen te lesen, geschijft, gescheijjden, gedeijlt hebben de boedel ende goederen bij herluyden gemeen beseten in wegen en manieren naevolgende te weten ...Postscript: Somme vant gene Paulus Ramers heeft bedraecht tesamen 2440 gulden 14 stuivers.
CommentaryAgatha de Bruijn was the daughter of Jacob de Bruijn, silversmith in the Stilsteech of R 35688 and of Ann Jans, who was herself the daughter of Aechtie (Agatha) Dirxdr. On 14 February 147, Paulus Ramaert, from Antwerp, diamond polisher, 22, assisted by his father Hans Ramaert, living in the Warmoesstraet, was betrothed to Agatha de Bruyn, 16, from Amsterdam, assisted by her father Jacob de Bruyn (DTB 464/264). Another inventory of the possessions of Paulus Ramaert was taken on 12 November 1655 (INVNO 512, R 413 of Montias1).
NotaryJ. Weer
Total Value2440 |d 14 stuivers
Art Value496 |d 8 stuivers
# of Items23
Montias1 #394
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] een lantschap met een fruijtje f 48:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] een lantschap met een fruijtje f 48:--:--
0002 [ANONYMOUS] een slapende vrouw aen de wiegh f 50:--:--
0003 [ANONYMOUS] een lantschap daer een hoge boom instaet f 40:--:--
0004 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapje met drye ruijters f 14:--:--
0005 [ANONYMOUS] een cleijn bortje van Joseph en Maria f 18:--:--
0006 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een naect vroutje van Nieulant f 36:--:--
0007 MOLENAER, JAN MIENSE noch boertjes van Molenaer f 6:--:--
0008 [ANONYMOUS] een brant van Troijen f 10:--:--
0009 [ANONYMOUS] een lantschap en visscherije f 20:--:--
0010 POTTER, PIETER DE een van soldaten en boeren van de Potter f 24:--:--
0011 [ANONYMOUS] noch een lantschap f 20:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] 2 lantchappen met achtkante lijsten tesamen f 48:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] 2 lantchappen met achtkante lijsten tesamen f 48:--:--
0013 [ANONYMOUS] een van een dootshoofd f 32:--:--
0014 REMBRANDT VAN RIJN een oud mans tronije door Rembrant f 42:--:--
0015 CODDE, PIETER JACOBS 3 naecte beelden van Codde f 72:--:--
0016 BRIZÉ, CORNELIS een groot stuck, een kan en ham door Bise gemaeckt f 40:--:--
0017 [ANONYMOUS] een kaertje van Taiewan f 14:--:--
0018[a] [ANONYMOUS] 4 print bortjes f 2:08:--
0018[b] [ANONYMOUS] 4 print bortjes f 2:08:--
0018[c] [ANONYMOUS] 4 print bortjes f 2:08:--
0018[d] [ANONYMOUS] 4 print bortjes f 2:08:--
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next