The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Raauwers, Brigitta

printer
printer-friendly view
Inventory #494
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2123, film 2251
Date1650/09/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRaauwers
Owner NameRaauwers, Brigitta
Owner Noteslate wife of Cornelis van IJssel, Heer van IJssel
Life Dates1606 |d 1650/07/08
Marriage Date1632/11/05
Type of CeremonyPui
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de boedel ende goederen naergelaten bij wijlen Juffr. Brigitta Raauwers huijsvrouw van Cornelis van IJssel, heer van IJssel etc.. , soo danich de selve sijn bevonden te wesen, ende gedaen beschreven door d 'E. heer Jan Cornelisz. Geelvinck, out burgomeester dese stede ende Willem Jonckheijn als testamentaire voogden van de kinderen van de voors. Brigitta Raauwers. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ende beschreven den 24 ende 31 augusti ende gesloten desen 7 septembris 1650, door mij Joannes Weer, notaris ... ten overstaen van Cornelis Boes, Vincent Pot ende Hendrick Loesinck als getuijgen.
CommentaryBrigitta Raauwers (or Rauwert) was the daughter of Claes Jacobsz. Rauwert and Baertge Willemsr. van Beynsdorp and the granddaughter of the rich collector Jacob Rauwert. She was born in 1606 and died on 8 July 1650. She was first betrothed (on 5 November 1632) to Willem Nooms, lord of Aarlanderveen (1605-1637). She remarried on 7 February 1644 with Jonker Cornelis van Isselt (IJssel), born in 1609, who died before 1667, living in Utrecht. After her death, he remarried with Agatha Cools, who, in turn remarried after his death, with Anthony van Wijckerslooth from Amsterdam (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. LXXXIII and 431). It is likely that many of the paintings mentioned in the inventory, including those by Pieter Aertsen, came from her grandfather's collection.
NotaryJ. Weer
# of Items131
Montias1 #395
 Prev Record 1 - 25 of 131  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen conterfeijtsels van de heer Willem Nooms zal.
0001[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen conterfeijtsels van de heer Willem Nooms zal.
0001[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen conterfeijtsels van de heer Willem Nooms zal.
0002 [ANONYMOUS] een schilderij de segeningh Jacobs
0003 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderije 't lij(d)en Christi van Lange Pier
0004 [ANONYMOUS] een schilderije de besnijdenis
0005 [ANONYMOUS] een tafereel St. Bastiaens geeseling
0006 [ANONYMOUS] een schilderije St. Anthonis
0007 [ANONYMOUS] een schilderije 't hooft van Holofernis
0008 [ANONYMOUS] een kleijn ovael wesende 't conterfeijtsel van de heer Nicolaes Raauwert
0009[a] [ANONYMOUS] twee kleijne teijckeningen tronities
0009[b] [ANONYMOUS] twee kleijne teijckeningen tronities
0010[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapies
0010[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapies
0011 [ANONYMOUS] een kleijn schilderije Elias
0012 [ANONYMOUS] een schilderije destructie van Troijen
0013 [ANONYMOUS] een schilderije lantschap
0014 [ANONYMOUS] een schilderije perspectijff van een vrouw
0015 [ANONYMOUS] een schilderije Christi Crussinge tussen de mordenaers
0016[a] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[b] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[c] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[d] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[e] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[f] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
 Prev Record 1 - 25 of 131  Last