The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Verspreet, Johannes

printer
printer-friendly view
Inventory #497
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1118, film no. 1293
Date1656/12/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameVerspreet
Owner NameVerspreet, Johannes
Life Dates1603 |d 1656
OccupationManufacturer |a Sugar, salt refining
ResidenceOp de oostsyde van de Keysersgraft over de Wester marct in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de meuble goederen, huysraet en andersins van Johannes Verspreet saliger soo hij all 't selve verlaten en metter doot ontruijmt heeft en gevonden sijn in sijn sterfhuijs en oock rafinadrij gestaen op de oostsyde van de Keysersgraft over de Wester marct ten versoecke van Sr. Francois de Penyn apothecaris ende Justus van den Bogart predicant tot Uijtrecht van de herformeerde nederlantsche gemeente aldaar, ende Sr. Guilliam de Penyn executeurs in de selfen sterffhuyse ende voogden over de onmondige erffgenamen volgens des overledens testament in dato den negenden novembris 1656 voor mij notaris gepasseert ... Postscript: Aldus geinventariseert, getaxeert en gepriseert in de sterfhuijs ....ende beschreven by mij notaris ... den 13 december 1656. The inventory was signed by Abraham Pelt Hansz.,...Gistele, Pieter de Meijer, and Denijs Nuyts.
CommentaryJohannes Verspreet was undoubtedly a close relative of Anthony Verspreet of R 25596 and of Hester Verspreet, the wife of Jean le Bleu of R 25596, as the TEXT of INVNO 171 (R 91 of Montias1) shows fairly conclusively, but he is not named among the children of Hans Verspreet I who were alive when the latter's inventory was taken (NA 562B, fol. 35, dated 1 April 1627). It was probably he, who, under the name Hans Verspreet (II), was cited as a sugar refiner in 1631 and who had some of his workmen testify about the damaged state of a shipment of raw sugar he had bought from the W.I.C. in 1636 (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 78(1933), p. 771 and 144(1974), p. 119). On 26 November 1637, Tomas Broen, 36, Johannes Verspreet, 34, Abraham Pelt (III), 41, and Dirck Bruggen, 62, all merchants declared at the request of Jan Raij (of R 20339 of Montias2) and Jacob Tiebbes, likewise merchants that they had been present at a public sale of shares (?) of the V.O.C. and could testify to the conditions of sale (NA 695B, film 4982, Not. J. Warnaerts, fol. 801). Abraham Pelt (III), who is also cited in the INTRO, was the second of this name, the son of Hans Pelt and the nephew of Abraham Pelt II (see R 20305 of Montias2). On 23 July 1647, Johannes Verspreet and his wife Gertruit Alderts had a child baptized in the O.K. (DTB 8/132). On Frans de Penijn II, apothecary, cited in the INTRO, who was related by marriage to the sugar refiner and art dealer Jan Thivaert, see R 20955 of Montias2. Another inventory of Johannes Verspreet was taken by the same notary on 13 December 1656 (NA 1129, fol. 308 and foll.)
NotaryJ. van de Ven
AppraiserFerdinand Bol
Total Value5127 |d
Art Value988 |d
# of Items45
Montias1 #398
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 HILLEGAERT, PAUWELS (I) een stuck de batallje door Paulus van Hillegaarde f 72:--:--
0002 KEIRINCX, ALEXANDER een ditto [stuck] van Alexander Kerens f 150:--:--
0003 REMBRANDT VAN RIJN een ditto [stuck] van Rembrant f 42:--:--
0004 CUYPER, HENDRICK een ditto [stuck] van Cuijper door Camphuijsen opgemaeckt f 56:--:--
0005 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een ditto [stuck] van Ruijsdael f 36:--:--
0006 COLYN, DAVID een ditto [stuck] van Berseba van Colijn f 30:--:--
0007 COLYN, DAVID een ditto [stuck] van Acteon van Colijn f 25:--:--
0008 COLYN, DAVID een ditto [stuck] van Orpheus van Colyn f 25:--:--
0009 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van Johannes Verspreet f 25:--:--
0010 COLYN, DAVID een ditto [stuck ?] den tempel de beelden van Colyn f 72:--:--
0011 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een ditto [stuck ?] een kersnacht van Nieulant f 30:--:--
0012 [ANONYMOUS] een ditto [stuck ?] een schip en lantschap met coopluiden f 20:--:--
0013 HILLEGAERT, PAUWELS (I) Prins Willem van Paelen van Hillegaerde f 18:--:--
0014 HILLEGAERT, PAUWELS (I) Prins Hendrick dito [Paelus van Hillegaerde] f 18:--:--
0015 HILLEGAERT, PAUWELS (I) Coninck van Sweden ditto [Paelus van Hillegaerde] f 18:--:--
0016 [ANONYMOUS] een jonck geselschap f 3:--:--
0017 [ANONYMOUS] Bachus f 2:10:--
0018 [ANONYMOUS] Venus f 2:10:--
0019 [ANONYMOUS] Ceres f 2:10:--
0020 [ANONYMOUS] Hansken bestcamer(?) steengoet(?)
0021 [ANONYMOUS] maijers f 1:--:--
0022 [ANONYMOUS] de fruijtadie f 3:--:--
0023 [ANONYMOUS] de princes met 2 princen f 1:--:--
0024 [ANONYMOUS] een in 't kleijn f 3:--:--
0025 [ANONYMOUS] grootvader en grootmoeder f 40:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last