The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Calschuyr, Willem

printer
printer-friendly view
Inventory #503
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1556, film 1584
Date1646/03/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposelist of paintings unsold after auction
Family NameCalschuyr
Owner NameCalschuyr, Willem
Life Dates1596 |d 1648/12/02
Marriage Date1618/12/21
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale) |a Wine, brandy
ResidenceOp de Seedijck in Amsterdam
IntroductionOp huijden den achsten martij anno xvi ses en veertich hebb ick Jan Volckertsz. Oli notaris ... mij ten versoecke van Sr. Hendrick Jansz. van Kempen gevonden inde huyse van Willem Calschuyr, staende alhier op de Seedijck ende aldaer gejnventariseert alle de schilderijen inden selver huijse sijnde, die inde uijtcoop off veilinge daervan gehouden op heden dito, onvercoght waren gebleven, bestaende inde navolgende stucken. Postscript: Aldus geinventariseert bij mij in presentie van Warnaer Staden ende Claes Hendrix Leyenaer.
CommentaryOn 21 December 1618, Willem Calschuur, 22, having brought his father's consent, living on the Zeedijck, was betrothed to Grietie Gerrits, 22, assisted by her mother Neeltje Jeuriaens (DTB 668/214). Grietie Gerrits, wife of Willem Kalschuer, was buried on 15 February 1644 (DTB 1046/27). Willem Calschuer was buried on 2 December 1648 (DTB 1046/88). The family was probably Roman Catholic. Willem Calschuijr, wine dealer, is cited in connection with Josias Tulkens and Dirck van Dans (wine dealer) of INVNO 205 in Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P. 78(1933), p. 601. He may have been the son or nephew of Kasper Kaltschuir, born in Cologne, who passed his testament with his wife on 30 May 1588 (Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, p.. 239). Hendrick Jansz. van Kempen, cited in the INTRO, was a cloth dealer. On 14 October 1620, he presented his two children to the Orphan Chamber, whose mother was Elisabeth van den Steech (WK 5073/789, fol. 132vo). On 17 July 1626, Lambert Princen, Josias Tulkens (of INVNO 205), and Willem Calschuer, all three comitted regents of the the Wine Confrery of Amsterdam, together with Willem Henricksz., Outgert Pietersz. Spieghel (of R 27584 of Montias2), Reynier van Buren (of R 3243 of Montias2) Cornelis Wilhelmus, Isaack van Gherwen and Dirck van Dans (also of INVNO 205) declared that they had delivered on this day, for the adornment of the Confrery, a large painting painted naer 't leven by Nicolaes Elias, in which all deponents, together with Dirck Jansz. Pool, the servant of the confrery, were portrayed (Oud Holland 4(1886), p. 85). On 25 February 1634, the honorable Hendrick Jansz. van Kempen, cloth dealer, and the honorable Willem Calschuijr, wine dealer, in their quality as heirs of a garden situated on the Snijderspadt and extending to the [land of] the Guillaem van de Kieboomspadt, claimed that they had been allowed by the owners of the latter to build a closure (schuttinge) between their land and the Guilliaem van de Kieboomspadt (NA 595, fol. 462, Not. Lamberti). Anthony Calschuijr, who was 35 years old in a deposition of October 1635, was also a wine dealer. He sold his house De Roemer on the Zeedijck to Crijn Rutten (NA 597, fol. 117, Not. Lamberti). On 25 July 1636, Jacob Muijs, wine distributor (cited in the TEXT of R 49) and Anthony Pineel, sworn broker (of R 23224 of Montias2) declared at the request of Anthony Calschuijr, wine dealer, that there was some French wine in the cellar of Willem Heyn (NA 597, fol. 473). Marten Calschuijr (Anthony's twin?) who was was also 35 years old according to a deposition of 14 May 1635 may, like Anthony, have been Willem's brother (NA 695A, film 4981, Not. J. Warnaerts). On 20 November 1637, Frederick Munter, 39, and Dirck Bruyns (?), 22, wine distributors, declared at the request of Maerten Calschuyr, that they had received Bordeaux wine from the ship Gulden Steur (NA 1428, Not. C. Touw).
NotaryJan Oli
# of Items27
Montias1 #404
 Prev Record 1 - 25 of 27  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] No. 1 Een oudt besjen
0002 [ANONYMOUS] No.2 Een boertie met een hoender corff
0003 PYNAS, JACOB SYMONSZ. no. 3 Een Christus int hoffgen van Jacob Pijnas
0004 PYNAS, JACOB SYMONSZ. No.4 De drij Marien int graeff van Jacob Pijnas
0005 TROYEN, ROMBOUT VAN No.5 Een schoorsteenstuck van Rombout van Troyen synde op pandingh
0006 [ANONYMOUS] No. 6 Een stuck daer David het hooft van Goliath draeght
0007 [ANONYMOUS] No. 8 [there is no no.7] Een cruijsdragende Christus
0008 [ANONYMOUS] No. 9 Een Adam ende Eva
0009 PYNAS, JAN SYMONSZ. No. 10 Een Jephta van Jan Pynas
0010 TROYEN, ROMBOUT VAN No. 11 Eeen cruijssingh van Rombout van Troijen
0011 [ANONYMOUS] No. 12 Een stuck daer Pharaos Croon van Moijses vertreden wert
0012 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN No. 13 Een exe homo van Marten van Heemskerck
0013 HONDECOETER, GILLIS DE No. 14 Een lantschap van Honde Cote
0014 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) No. 15 De kinderen inde gloijende oven van Lange Pier
0015 TROYEN, ROMBOUT VAN No. 17 [no. 16 missing] De arbeijders inde wijngart van Van Troijen
0016 GOSSAERT, JAN (MABUSE) No. 19 [no. 18 missing] Een Marijen beeld in tafereel met de voet nae Balbusen
0017 ISAACKSZ., PIETER FRANS No. 26 [ no. 20 to no. 25 missing] Hoop, lieffde ende geloof van Pieter Isaacksz.
0018 BARENDSZ., DIRCK No. 27 Een Coridon en Silvia nae Dirck Barentsz.
0019 SAVERY, JACOB (I) No. 32 [no. 28 to no. 31 missing] Een mooren doopsel van Jacques Saverij
0020 JORDAENS, HANS (III) Daer Christus gevangen wert van Jordaen van Delft
0021[a] PYNAS, JACOB SYMONSZ. No. 35 [no. 34 missing] Twee tronien, een van Christus ende een van Maria van Jacob Pijnas
0021[b] PYNAS, JACOB SYMONSZ. No. 35 [no. 34 missing] Twee tronien, een van Christus ende een van Maria van Jacob Pijnas
0022 TROYEN, ROMBOUT VAN No. 36 Een Sacharias van Rombout van Troyen
0023 TROYEN, ROMBOUT VAN No. 37 Een Magdalena van Rombout van Troyen
0024 PYNAS, JACOB SYMONSZ. No. 38 Een Magdalena van Jacob Pijnas
 Prev Record 1 - 25 of 27  Last