The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koockel (Koocker), Jan de

printer
printer-friendly view
Inventory #506
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 908, film 1144
Date1644/12/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposecollateral for debt to mother-in-law
Family NameKoockel (Koocker)
Owner NameKoockel (Koocker), Jan de
Life Dates1609 |d ?
Marriage Date1631/01/18
Type of CeremonyP
OccupationMerchant (largescale) |a Spices
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris vande meubelen gevonden bij de boedel van Jan de Koockel ten overstaen van Jonker Arent Hem, ridder heere van Nedersteijn ende Srs. Maerten Jan Brinck ende Anthony van Breden curateuren op de voors. boedel ende int bijwesen van Marritge Elberts schoonmoeder vande selve Jan de Coockel als actie ende transport hebbende tot seeckeringhe van haer achterwesen van de voors. meubelen met oock taxatie ... van dien gedaen voor het meerendeel bij Engel Jacobs, Aeltge Claes ende Neeltge Jacobs ... de schilderijen tot taxatie van Henderick Ulenburch ende Lucas Luce schilders ende kunsthandelaers binnen deser stede. Postscript: Aldus getaxeert ... desen vii December anno 1644 [getekent: Lucas Luce, Hendrik Ulenburch]
CommentaryAccording to the INTRO, Jan de Koockel (Koocker) owed money to his stepmother Marritge Elberts at the time this inventory was taken. She may have had the inventory drawn up to secure her claims. From the insolvent inventory of Jan de Koocker (INVNO 5060), dated 22 March 1644, where he was said to be living on the Heerengracht, it emerges clearly that Jan de Koockel and Jan de Koocker are one and the same person. On 18 January 1631, Jan de Koker, from Amsterdam, 22, spices merchant (cruijdenier), assisted by his father Pieter de Koker, living op 't Waeter, was betrothed to Pieternella de Haes, from Amsterdam, 20, assisted by her mother Maritje Elbers, living in de Hout (DTB 672/3). On 19 January 1633, Joannes de Koker and Petronella de Haes had their son Petrus baptized in the R.C. schuilkerk Boom. The godfather of the child was Petrus de Koker Ferix and the godmother Maritge Alberts (DTB 316/7). Petrus de Koker Ferix was presumably the child's grandfather Pieter de Kooker I, the father of Joannes de Koocker and of Pieter de Koocker II (of INVNO 1236). There's a remarkabe overlap in the attributions in the two inventories, including those to the painter Guldewagen, whose works are almost never cited in Amsterdam inventories. There are also two paintings in the earlier inventory by Roelandt Savery (one of which was estimated 100 f. and the other 30 f.) Only the less expensive one appears in the death inventory. Jan de Koocker may have had to sell some of his paintings to settle his debts. Arent Hermansz. Hem, cited in the INTRO, was otherwise known as Jonker Arnold van der Hem, ridder, Heer van Nedersteyn, Corl and Hilteprant (1586-1656) (Elias, Vroedschap, p.6). He lived on the Heeregracht in 1638, as did Pieter and Jan de Koocker (Kohier fol. 88, p.21, and fol. 182, p.42). Anthony van Breden,also cited in the INTRO, is probably identical with Anthony van Breen who brought an obligation with the face value of 9,125 f. to the Orphan Chamber on behalf of the children of Antonio Jaspersz. van Surck on 7 August 1629 (TEXT of R 447). Anthony van Breen was the father of Clara van Breen who married Jacques Boursse III, the son of Jacques Boursse II of R 20074. Anthony van Breen passed his testament on 20 March 1649.
NotaryJacob van Zwieten
AppraiserLucas Luce and Hendrick Ulenburch [for the paintings]
Total Value3814 |d 10 stuivers
Art Value1622 |d 2 stuivers
# of Items49
Montias1 #407
 Prev Record 1 - 25 of 48  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] Eerstelijck een groot stuck schilderij van Daniel sijnde in een ebben lijst geestimeert f 72:--:--
0002 [ANONYMOUS] eenn groot stuck schilderie van de cleijne kinderen mede met een ebben lijst f 60:--:--
0003 GREBBER, PIETER FRANSZ. DE een groot stuck schilderij van de historie wt Titus Livius mede met een ebben lijst gedaen bij Pieter de Grebber f 100:--:--
0004 [ANONYMOUS] een ditto [groot stuck schilderij] van Posoma mede met een ebben lijst f 48:--:--
0005 [ANONYMOUS] een ditto [groot stuck schilderij] van de drie coningen met een vergulde lijst daeraen f 36:--:--
0006 VRANCX, SEBASTIAN een groot stuck schilderije gedaen bij Sebastian Franck met een uijtgehouwe vergulde lijst f 150:--:--
0007 GULDEWAGEN, JAN JACOBSZ. een stuck schilderij van Eliseus [crossed out: kaelkop] gedaen bij Guldewagen met een ebben lijst f 42:--:--
0008 VERWER, ABRAHAM (DE) een ditto [stuck schilderije] met ebben lijst vande Admirael Tromp met twee Duijnkerckers gedaen bij Verwer ende Hondekooter f 30:--:--
0009 GREBBER, PIETER FRANSZ. DE een ditto [stuck schilderij] sijnde twee meijsgens met een swarte lijst gedaen bij Grebber f 36:--:--
0010 [H EN A, UNIDENTIFIED MONOGRAM] een dito [stuck schilderij] sijnde een boerekermis gedaen bij H en A met een swarte lijst f 20:--:--
0011 [ANONYMOUS] eeen dito [stuck schilderij] sijnde een saetertge [crossed out: een seepaert] met een swarte lijst f 36:--:--
0012 FRANCKEN, FRANS (II) een dito [stuck schilderij] zijnde de roo zee wesende een copie naer Francois Franke met een swarte lijst f 18:--:--
0013 FRANCKEN, FRANS (II) een dito [stuck schilderij] mede de Roo Zee sijnde oock een copie naer Francois Franke met een swarte lijst f 24:--:--
0014 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een dito [stuck schilderij] sijnde de besnijdenisse Christi gedaen bij Jacob de Wit met een swarte lijst f 20:--:--
0015 [ANONYMOUS] een achtkante borretge van een scheepge dat gestrant is, sijnde met een swarte lijst f 12:--:--
0016 SAVERY, ROELANDT een lantschap schilderij gedaen bij Roelant Savrij met swarte list f 100:--:--
0017 FRANCKEN, FRANS (II) een stuck schilderij gedaen bij Francois Francken met een swarte lijst f 100:--:--
0018 LASTMAN, PIETER een dito [stuck schilderij] van Paulus bekeringh gedaen bij Lasman mede met een swarte lijst f 150:--:--
0019 CUYPER, HENDRICK een dito lantschapge gedaen bij Kuijper met een swarte lijst f 84:--:--
0020 POORTER, WILLEM DE een [crossed out: langwerpich] lantschap schilderie zijnde de Emaus gedaen bij Willem de Poorter met een swarte lijst f 100:--:--
0021 MOLIJN, PIETER DE een dito daerse victorij branden gedaen bij Pieter de Molijn met een swarte lijst f 60:--:--
0022 [ANONYMOUS] een achtkante schilderij bortge sijnde een lantschap met een swarte lijst f 10:--:--
0023 SAVERY, ROELANDT een stuck schilderij van een kacketoe gedaen bij Roelant Savrij met een swarte lijst f 30:--:--
0024 COLYN, DAVID een dito [stuck schilderij] daer de Marias aen het graff Christi comen, gedaen bij Colijn met een swarte lijst f 18:--:--
0025 COLYN, DAVID een dito [stuck schilderij] daer Maria int hoffge comt mede gedaen bij Colijn mede met een swarte lijst f 12:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 48  Last