The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Joppen, Lucretia

printer
printer-friendly view
Inventory #514
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1708, film 1941
Date1657/07/31
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods stipulated in marriage contract
Family NameJoppen
Owner NameJoppen, Lucretia
Owner Notesbride-to-be of Aernoudt de Wilde
Marriage Date1657
ResidenceAmsterdam
IntroductionSpecificatie van de meubile, huysraet, Imboel, clederen, silverwerck ende Juwelen die Lucretia Joppen weduwe van Dirck Mont, althans Bruydt van Mr. Aert de Wilde, tsijnen huijse is brengende. Op de conditien uijtgedruckt in hunne huwelijcke voorwaerden en sijn de volgende. Postscript: Dien t' oirconde is dese onderteijckent ten jare ende dage als boven [signed Aernoudt de Wilde and Lucretia IJoppen]
NotaryPieter de Bary
# of Items33
Montias1 #130
 Prev Record 1 - 25 of 33  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderye met ebben lijst waerin geschildert staet een silver becker ende ander goet
0002 [ANONYMOUS] een schilderye sijnde een lantschap met eenige beelden met een ebben lijst
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] met ebben lijst sijnde een kasteel met schuytie
0004 [ANONYMOUS] een lantschap met ebbe lijst daerin staen eenige nackte beelden
0005 [ANONYMOUS] een schilderye met swarte slechte lijst daer in een tafel, fruyt en 2 kinderen
0006 MOLENAER, JAN MIENSE een groot stuck van Molenaer met ebbe lijst sijnde beeldenisse met een kat en hont
0007 MOLENAER, JAN MIENSE de vijff sinnen mede van Molenaer gedaen oock met ebbe lijst
0008[a] VELDE, WILLEM VAN DE (I) dry groote tekeningen van Willem van de Velde met swart ebben lijst
0008[b] VELDE, WILLEM VAN DE (I) dry groote tekeningen van Willem van de Velde met swart ebben lijst
0008[c] VELDE, WILLEM VAN DE (I) dry groote tekeningen van Willem van de Velde met swart ebben lijst
0009 [ANONYMOUS] een schilderye met ebben lijst sijnde een boerengesangh
0010[a] [JOCHIM VAN BADEN, UNIDENTIFIED] twee achtcante stucken van Jochim van Bade met ebben lijsten
0010[b] [JOCHIM VAN BADEN, UNIDENTIFIED] twee achtcante stucken van Jochim van Bade met ebben lijsten
0011 [JAN PETTASZ., UNIDENTIFIED] een schilderye met ebben lijst synde een kermis van Jan Pettasz.
0012 VERBEECK, PIETER CORNELISZ. een getekent paertje van Verbeeck met ebbe lijst
0013 [ANONYMOUS] een lantschap van zij genaeijt met een ebbe lijst
0014 [ANONYMOUS] een vrouwen tronij met slecht swarte lijst
0015 [ANONYMOUS] een dito [vrouwen tronij] met een ebbe lijst
0016 [ANONYMOUS] een man zittende op een stoel met een dootshoofd op een tafel met ebben lijst
0017[a] [ANONYMOUS] twe schilderijtgens sijnde twee brootgens, een haringh, twee romers en ander goet met ebben lijst
0017[b] [ANONYMOUS] twe schilderijtgens sijnde twee brootgens, een haringh, twee romers en ander goet met ebben lijst
0018[a] [ANONYMOUS] twee lantschappen met ebben lijsten
0018[b] [ANONYMOUS] twee lantschappen met ebben lijsten
0019[a] [ANONYMOUS] twee predicanten met ebben lijsten
0019[b] [ANONYMOUS] twee predicanten met ebben lijsten
 Prev Record 1 - 25 of 33  Last