The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lenerts, Nicolaes

printer
printer-friendly view
Inventory #529
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1723, fol. 15, 18v and 19r, film nr. 1951
Date1664/01/06
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLenerts
Owner NameLenerts, Nicolaes
Owner Notesand his wife Johanna Le Maire
Life Dates1611 |d c. 1664 |n Lenerts; 1618 |d c. 1664 |n Le Maire
Marriage Date1639/06/09
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionBeschrijvinge vande meubilen, huysraet, clederen, schilderijen, silverwerck ende cleynoden onder anderen achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij wijlen Nicolaes Lenarts ende Johanna Le Maire, gedaen maecken bij Dr. Isaac Le Maire ende Carel Jacobsz. haeren onmondige kinderen voogden ende die deselve goet gevonden hebben uijtte generale masse ten behoeve vande selve onmondige kinderen onvercocht te bewaren ende sijnde de selve getaxeert namentlijck de meubilen ende imboel bij Lijsbeth Martens ende Weijntje Willems gesworen schatsers, de schilderijen bij Huich Voskuijl schilder, ende t'silverwerck ge[taxeert] tegens xxvi stuivers 't loot ende 't gout tegens achtendartich guldens 't ons. Postscript: Aldus geinventariseert ... ter presentie van Henrick de Venne ende Abraham ten Haer als getuygen den vie Januarij xviC vijff en sestigh ende volgende dagen
CommentaryOn 9 June 1639, Nicolaes Lenaerts, 28, from Amsterdam, no living parents, assisted by his sister Cornelia Lenaerts, living in the Dijckstraet, was betrothed to Johanna le Maire, 21, assisted by Johannes le Meyre, preacher in this city, her father (DTB 451/130). Johannes le Meyre is identical with Johannes le Maire of INVNO 1170, who died in 1642. On 1 April 1640, Claes Lenarts and Joanna le Maire had their son Johannes baptized in the N.K. in the presence of Joannes le Maire (DTB 42/189). Dr. Isaack le Maire may be identical with domine Isaacus la Maire, who acted as surety in a transaction with the painter Louis Victor on 10 June 1670 ( Oud Holland 4(1886), p. 221. The witness Abraham ter Haer was probably the son of the buyer Abraham ter Haer I of R 21046 of Montias2.
AppraiserLijsbeth Martens and Weijntje Willems for the meublen, Huich Voskuijl, painter, for the paintings.
Total Value2654 |d
Art Value296 |d
# of Items30
Montias1 #435
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 OSTADE, ADRIAEN VAN een paertje met een stal knecht, van Ostade f 16:--:--
0002 OSTADE, ADRIAEN VAN een stal met koijen van item [Van Ostade] f 16:--:--
0003 [ANONYMOUS] Paris ordeel f 30:--:--
0004 [ANONYMOUS] 't banquet der gooden f 60:--:--
0005 [ANONYMOUS] een slach van Damasone f 60:--:--
0006 [ANONYMOUS] een lantschapje f 18:--:--
0007 [ANONYMOUS] een haspelende man f 8:--:--
0008 [ANONYMOUS] een glaesje van een tulp f 1:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van grootvader ende grootmoeder f 24:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van grootvader ende grootmoeder f 24:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] twee achtkante ovaeltjes f 1:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] twee achtkante ovaeltjes f 1:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schreijent vrouwtje f 4:--:--
0012 [ANONYMOUS] een bedelaertje f 3:--:--
0013 [ANONYMOUS] een dito [bedelaertje] f 3:--:--
0014 [ANONYMOUS] een blompot f 4:--:--
0015 [ANONYMOUS] een historie van Rebecca f 36:--:--
0016 [ANONYMOUS] een casteel f 8:--:--
0017 [ANONYMOUS] een batalje f 3:--:--
0018 [ANONYMOUS] een ongelovige Thomas f 6:--:--
0019 [ANONYMOUS] een boeren dorp f 5:--:--
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de vader per memorie
0021 [ANONYMOUS] een groot lantschap f 10:--:--
0022 [ANONYMOUS] een out manstronie f 5:--:--
0023 [ANONYMOUS] een slecht tronie f 1:10:--
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last