The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jansz., Albert

printer
printer-friendly view
Inventory #535
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2810, fil nr. 2873
Date1665/04/15
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of goods owned in common
Family NameJansz.
Owner NameJansz., Albert
Owner Notesand his wife Geertien Cornelis
Marriage Date1662/07/21
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Water transportation
ResidenceIn de eerste bejetsche dwarsstraet in Amsterdam
IntroductionInventaris van de imboel ende huysraet van Sr. Albert Jansz. kaaghschipper , so hij de selve met sijn huysvrouw Geertien Cornelis in de eerste (b)ejetsche dwarstraet alhier gepossedeert heeft ende beseten heeft ende daernaer metter doodt ontruijmt , beschreven door mij Hendrick Westfrisius, notaris, ten versoecke ende overstaen van de naegenoemde assistenten ende in presentie van de naerbeschreven getuijgen. Postscrit: Aldus gedaen ende geinventariseert ten huyse van de overleden gestaen als vooren, ten versoecke van Mitzen Ziewets ende Goussen Stom als assistenten vande voorn. Geertie Cornelis dat dit was den oprechten inventaris van alle haere meubelen [die sij met haeren man] hadde gepossideert.
CommentaryThe owner of the goods was skipper of a boat on inland waterways. Goosen Stam, one of the two men at whose request the inventory was drawn up, was a sculptor (steenhower), son of the sculptor Adam Goosen of R 22492 of Montias2.
NotaryH. Westfrisius
# of Items44
Montias1 #441
 Prev Record 1 - 25 of 44  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van Samsons kracht
0002 [ANONYMOUS] een dito [stuck schilderij] van een koninck in een slecht lijst
0003 [ANONYMOUS] een dito [stuck schilderij] Vanitas
0004[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Printz Willem ende Printz Mauritz
0004[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Printz Willem ende Printz Mauritz
0005 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van Christus in 't hoofken
0006[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderij] landtschappen
0006[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderij] landtschappen
0007[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderij, landtschappen] wat cleijnder
0007[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderij, landtschappen] wat cleijnder
0008[a] [ANONYMOUS] ses clijne stuckges schilderijen
0008[b] [ANONYMOUS] ses clijne stuckges schilderijen
0008[c] [ANONYMOUS] ses clijne stuckges schilderijen
0008[d] [ANONYMOUS] ses clijne stuckges schilderijen
0008[e] [ANONYMOUS] ses clijne stuckges schilderijen
0008[f] [ANONYMOUS] ses clijne stuckges schilderijen
0009[a] [ANONYMOUS] twee prentbortjes van predicanten
0009[b] [ANONYMOUS] twee prentbortjes van predicanten
0010[a] [ANONYMOUS] twee oude gedruckte prenten
0010[b] [ANONYMOUS] twee oude gedruckte prenten
0011 [ANONYMOUS] een konterfeijtsel van Gewijn Goes en sijn huysvrouw
0012 [ANONYMOUS] een konterfeijtsel vanden ouden Kornelis Harmeense bakker
0013 [ANONYMOUS] een slecht stuck van de tien geboden in een eken lijst
0014 STREECK, JURIAEN een stuckje schilderij zijnde een banketie van Streek
0015 [ANONYMOUS] een slecht dito banketie in een slechte lijst
 Prev Record 1 - 25 of 44  Last