The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jansz., Albert

printer
printer-friendly view
Inventory #535
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2810, fil nr. 2873
Date1665/04/15
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of goods owned in common
Family NameJansz.
Owner NameJansz., Albert
Owner Notesand his wife Geertien Cornelis
Marriage Date1662/07/21
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Water transportation
ResidenceIn de eerste bejetsche dwarsstraet in Amsterdam
IntroductionInventaris van de imboel ende huysraet van Sr. Albert Jansz. kaaghschipper , so hij de selve met sijn huysvrouw Geertien Cornelis in de eerste (b)ejetsche dwarstraet alhier gepossedeert heeft ende beseten heeft ende daernaer metter doodt ontruijmt , beschreven door mij Hendrick Westfrisius, notaris, ten versoecke ende overstaen van de naegenoemde assistenten ende in presentie van de naerbeschreven getuijgen. Postscrit: Aldus gedaen ende geinventariseert ten huyse van de overleden gestaen als vooren, ten versoecke van Mitzen Ziewets ende Goussen Stom als assistenten vande voorn. Geertie Cornelis dat dit was den oprechten inventaris van alle haere meubelen [die sij met haeren man] hadde gepossideert.
CommentaryThe owner of the goods was skipper of a boat on inland waterways. Goosen Stam, one of the two men at whose request the inventory was drawn up, was a sculptor (steenhower), son of the sculptor Adam Goosen of R 22492 of Montias2.
NotaryH. Westfrisius
# of Items44
Montias1 #441
First  Record 26 - 44 of 44 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0016[a] [ANONYMOUS] twee konterfeijtselties van de Prins ende de Princes van Oranje in achtkante ovalen
0016[b] [ANONYMOUS] twee konterfeijtselties van de Prins ende de Princes van Oranje in achtkante ovalen
0017[a] [ANONYMOUS] twee stuckjes schilderij het eene van Mosis ende van Hagar in ebben lijsten
0017[b] [ANONYMOUS] twee stuckjes schilderij het eene van Mosis ende van Hagar in ebben lijsten
0018 [ANONYMOUS] een kleijn stuckjen schilderij in een swart lijst
0019 [ANONYMOUS] een stuck schilderij gebrocken van het hooft Johanis de Doper
0020 [ANONYMOUS] een slecht oud geschreven stuck
0021 [ANONYMOUS] een kleijn maneschijntien in een vergulde lijst
0022 [ANONYMOUS] een slecht glase stuckjen van de Prins te paert
0023[a] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[b] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[c] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[d] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[e] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[f] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[g] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[h] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[i] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
0023[j] [ANONYMOUS] tien stucken soo schilderijtiens, glasborties als teijckeningeties soo heel als gebrocken
First  Record 26 - 44 of 44 Next