The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Willems, Hendrickien

printer
printer-friendly view
Inventory #548
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number481 film nr. 4836 fol. 545 and foll.
Date1615/04/29
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWillems
Owner NameWillems, Hendrickien
Owner Notesformer wife of Claes Pietersz. van Vierhuysen
Marriage Date1611/03/26
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventarisatie gedaen door mij onderges. notaris vande goederen die Hendrickien Willems eerder huysvrouw van Claes Pietersz. van Vierhuysen metter doot heeft ontruijmt ende nagelaten Ende dat ten versoucke van d' eersame Cornelis van Campen ende Symen Jacobsz. van Hinlopen als voochden by de E. heeren weesmeesteren deser stede Amsterdamme over Neltgen Elberts nagelaten dochterken vande selve Hendrickien Willems geeligeert ende gecoosen [added in margin: ten overstaen van mr. Adriaen Muller [...] als assistent bij de selve geautoriseert] [...] affstaende van de voochdysen by Claes Pietersz. van Vierhuysen wt crachte van seeckere testament bij de selve Hendrickien Willems gegeven voor de selve E. heeren weesmeesteren gedaen. Alles geinventariseert ten bywesen van Dirck Jansz. Follert ende Barent Hend[ricksz.] als getuijgen den 29 April anno xvi C fijteen. Gedaen ten woonhuyse van de selve Claes Pietersz. Vierhuysen. No postscript. Note that some of the entries concerning the goods brought to marriage by Claes Pietersz. were recorded after May 7, 1615.
CommentaryHendrickje Willems was married earlier to Elbert Thymansz. Claes Pietersz. van Vierhuysen, widower of Henrikje Willems, was betrothed to Stijntje Jacobs, widow of Pieter Evertsz., on 19 December 1619 (DTB 424/95). On Jan van Vierhuysen, the son of Claes Pietersz. van Vierhuysen and of Hendickje Willems, see R 28941. Claes Pietersz. van Vierhuysen was impostmeester van de smeer in 1604 (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P., 69(1929), p. 618). On 4 September 1619, he was appointed by the Orphan Chamber, together with Elbert Symonsz. Pool (of INVNO 644), as guardian over the children of the late Pieter Gerritsz. Out.
NotaryPalm Matthijs
# of Items30
Montias1 #454
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderyen
0002[a] [ANONYMOUS] twee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
0002[b] [ANONYMOUS] twee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
0002[c] [ANONYMOUS] twee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
0002[d] [ANONYMOUS] twee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
0002[e] [ANONYMOUS] twee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
0003 [ANONYMOUS] noch een lantschap sonder lijst
0004[a] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels van twee doode kinderkens
0004[b] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels van twee doode kinderkens
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van de voorsichticheyt
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van Johannes den Dooper
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van Actenum Indiaen
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van twee tronien
0009 [ANONYMOUS] een geschreven thien geboden
0010 [ANONYMOUS] een oude kaert
0011[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van 't dochterkens vader ende moeder
0011[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van 't dochterkens vader ende moeder
0012 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel van 't dochterken
0013 [ANONYMOUS] twee affgemaelde schepen in schilderij
0014 [ANONYMOUS] een schildery van een Engelsche trony
0015 [ANONYMOUS] een schildery van de somer
0016 [ANONYMOUS] een schildery van de winter
0017[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van beijde de soonen
0017[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van beijde de soonen
0018 [ANONYMOUS] een schildery van de predicatie Johannis
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last