The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schopmans, Catherine

printer
printer-friendly view
Inventory #6071
Call NumberWK 5073/936
Date1624/11/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposedeath inventory
Family NameSchopmans
Owner NameSchopmans, Catherine
Owner Noteswidow of captain Herman Olthoff
OccupationEmployee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceOp het N.Z. Voorburgwal in Amsterdam
IntroductionStaet en Inventaris van den goederen roerende ende onroerende naergelaten by Catharine Schopmans, weduwe van Herman Olthoff, capiteijn, gelyck zy de selve mettet doot ontruymt heeft in haren navolgende huyse. Postscript: Actum den 2 decembris 1624 in presentie van Cornelis Segersz., lakencooper, Jan Adriaensz. Claeu, ende Roeloff de Vry als testateurs ende executeurs van de voors. Catharina Schopmans uyterste wille mitsgaders Aefgen Schopmans haer suster met Hesell Brouwer haer man ende Joff. Cornelia van der Meer, weduwe van za. Adriaen van der Meer.
CommentaryOn the sale of Catherine Schopmans (Scheepmans)'s possessions, see INVNO 607. For the information available about Catherine Schopmans and Herman Olthoff, see the TEXT of R 507. Cornelis Segers(z), cited in the INTRO as the executor of Catherine Schopmans's testament, was a cloth merchant. On 27 May 1610, he was said to be 49 in a deposition. He was living in the Zoutvat in the Warmoesstraet according to a document dated 6 October 1643 (see the TEXT of R 259).
# of Items38
Montias1 #914
First  Record 26 - 38 of 38 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0019 [ANONYMOUS] 1 geschildert bortgen van een bancket
0020 [ANONYMOUS] 1 bort van eenige morakijes (?)
0021 [ANONYMOUS] 1 geschildert Marien beelt met haer kint
0022[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van de overledens vader ende moeder
0022[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van de overledens vader ende moeder
0023[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van Bersabe
0023[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van Bersabe
0024 [ANONYMOUS] 1 out crucifix
0025 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van de soon
0026 [ANONYMOUS] een [ conterfeytsel] van de dochter
0027 [ANONYMOUS] een kaart van een loterye
0028 [ANONYMOUS] een out papieren kaert van den banck (?)
0029 [ANONYMOUS] een out caertgen van Antwerpen
First  Record 26 - 38 of 38 Next