Kaen, Jan Andriesz.

printer
printer-friendly view
Inventory #710
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberWK 5073/946
Date1614/03/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposeauction
Family NameKaen
Owner NameKaen, Jan Andriesz.
OccupationRetail merchant |a Wine, beer distributor
ResidenceOp de Bierkay in de Pau in Amsterdam
IntroductionOp ten x marty 1614 zyn ten ordre van den heeren weesmeesteren vercoft de goederen achtergelaten by Jan Andries Kaen biersteker in de Pauw. Postscript: De weesmeesteren ordeneren Gerrit Jacobsz. Harinck de suyvere penningen van dese vercopinge .. te tellen aen Jan Willemsz. Verschoor de testamenteur van de voors. Jan Andriesz. Caen. Actum 1 july 1614. Is betaelt aen Jan Willemsz. Verschoor als by de cedel [blyckt].
CommentaryIn 1606, Jan Andriesz. Kaen, bierstecker (beer distributor) in de Pau on the O.Z. Voorburgwal, bought lots in the Haarlem lottery. The collector was Philips Lenertsz., bierstecker, of R 29712 and of INVNO 1228, who was also one of the buyers at the present sale (GAA, 9/41 F 56). On 2 March 1612, Wouter Coensz., balance maker, lodged a complaint (insinuatie) against Jan Andriesz. Caen (NA 422, film 6438). On 20 January 1621, the children of Jan Jansz. Kan (of R 29717? of Montias2), heirs of Jan Andriesz. Kaen, sold a house situated outside the St. Anthonijspoort (GAA, WK 5073/913). In addition to Jan Jansz. Kan, Jan Andriesz. is known to have had the following children: Andries Jansz. Kan, of INVNO 668 and of R 29738 of Montias2; and Aaltje Jans Kaen who married Thomas Pietersz. of R 21127 of Montias2. Willem Jansz. Kan (or Kaen) of R 27915 of Montias2 may also have been his son.
NotaryG. Jacobs
Total Value1539 |d 8 st. 12 pen.
Art Value199 |d 15 st.
# of Items60
Montias1 #610
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 3 hoorens f 1:--:--
0002 [ANONYMOUS] 5 hoorens f -:17:--
0003[a] [ANONYMOUS] 4 bortges f -: 7:--
0003[b] [ANONYMOUS] 4 bortges f -: 7:--
0003[c] [ANONYMOUS] 4 bortges f -: 7:--
0003[d] [ANONYMOUS] 4 bortges f -: 7:--
0004 [ANONYMOUS] 1 caert f -: 8:--
0005 [ANONYMOUS] 1 bortge van de vyff sinnen f -:18:--
0006 [ANONYMOUS] 1 caertge f -:12:--
0007[a] [ANONYMOUS] 2 bortges f -:18:--
0007[b] [ANONYMOUS] 2 bortges f -:18:--
0008[a] [ANONYMOUS] 4 bortges f -:12:--
0008[b] [ANONYMOUS] 4 bortges f -:12:--
0008[c] [ANONYMOUS] 4 bortges f -:12:--
0008[d] [ANONYMOUS] 4 bortges f -:12:--
0009[a] [ANONYMOUS] 2 bortges f 1:10:--
0009[b] [ANONYMOUS] 2 bortges f 1:10:--
0010[a] [ANONYMOUS] 2 tronjen f -:13:--
0010[b] [ANONYMOUS] 2 tronjen f -:13:--
0011[a] [ANONYMOUS] 2 rontges tronjen f -: 6:--
0011[b] [ANONYMOUS] 2 rontges tronjen f -: 6:--
0012[a] [ANONYMOUS] 2 bortges f -:19:--
0012[b] [ANONYMOUS] 2 bortges f -:19:--
0013[a] [ANONYMOUS] 2 bortges f -:16:--
0013[b] [ANONYMOUS] 2 bortges f -:16:--
0014[a] [ANONYMOUS] 2 bortges f 1:13:--
0014[b] [ANONYMOUS] 2 bortges f 1:13:--
0015[a] [ANONYMOUS] 2 bortges tronjen f 3:14:--
0015[b] [ANONYMOUS] 2 bortges tronjen f 3:14:--
0016 [ANONYMOUS] 1 bortge f 3:13:--
0017 [ANONYMOUS] 1 bortgen f 9:--:--
0018 [ANONYMOUS] 1 bortgen f 2:13:--
0019 [ANONYMOUS] 1 lantschap bortgen f 3: 1:--
0020 [ANONYMOUS] 1 Egipse vlucht f 1:15:--
0021[a] [ANONYMOUS] 3 tronje borden f 10:--:--
0021[b] [ANONYMOUS] 3 tronje borden f 10:--:--
0021[c] [ANONYMOUS] 3 tronje borden f 10:--:--
0022 [ANONYMOUS] 1 schildery bort f 4:15:--
0023 [ANONYMOUS] 1 tronje bort f 3:13:--
0024 [ANONYMOUS] 1 tronje Co[ninck] van Polen f 3:17:--
0025 [ANONYMOUS] Geborte f 12:10:--
0026 [ANONYMOUS] 1 bort van de herders f 14:--:--
0027 [ANONYMOUS] 1 tronje bort van M[aria] Madalena f 5: 2: 8
0028 [ANONYMOUS] 1 ovael van Sara f 7: 5:--
0029 [ANONYMOUS] 1 bortge f 8:--:--
0030 [ANONYMOUS] 1 tronje bort f 3: 5:--
0031 [ANONYMOUS] 1 lantschap bortgen f 2: 2:--
0032[a] [ANONYMOUS] 1 caertje, 1 bortje f 1: 8:--
0032[b] [ANONYMOUS] 1 caertje, 1 bortje f 1: 8:--
0033 [ANONYMOUS] 1 bortje f 3: 1:--
0034 [ANONYMOUS] tronje f 4: 7: 8
0035 [ANONYMOUS] 1 bortgen St. Joris f 4: 5:--
0036 [ANONYMOUS] 1 koockenbort f 5:10:--
0037 [ANONYMOUS] 1 lantschap bort f 5: 5:--
0038 [ANONYMOUS] 1 schildery bort f 10:15:--
0039 [ANONYMOUS] 1 schildery van Jephta f 15:--:--
0040 SAVERY, ROELANDT 1 schildery bort per Savre f 34:--:--
0041[a] [ANONYMOUS] 3 schilderyen f 20:--:--
0041[b] [ANONYMOUS] 3 schilderyen f 20:--:--
0041[c] [ANONYMOUS] 3 schilderyen f 20:--:--