The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Voort, Cornelis van der

printer
printer-friendly view
Inventory #825
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberWK 5073/951
Date1625/05/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposeauction
Family NameVoort
Owner NameVoort, Cornelis van der
Marriage Date1598/10/24
OccupationArtist |a Painter
ResidenceOp de Brestraet aende Sluijs in Amsterdam
IntroductionOp den 13e may anno 1625 zyn vercocht dese naervolgende schilderyen achtergelaten bij Mr. Cornelis van der Voort in zijn leven schilder.
CommentaryOn Cornelis van der Voort, see TEXT of R 463.
NotaryGerrit Jacobsz.
Total Value2617 |d 1 st.
Art Value2617 |d 1 st.
# of Items514
Montias1 #729
 Prev Record 1 - 25 of 511  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] no. 37 een ontbytentgen f 8: 5:--
0002 [ANONYMOUS] no. 60 een schael met druyven f 7:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] no. 53 ende 108 een Turckse Keyser met zyn vrou 't stuck a 3 gul. 5 st. f 6:10:--
0003[b] [ANONYMOUS] no. 53 ende 108 een Turckse Keyser met zyn vrou 't stuck a 3 gul. 5 st. f 6:10:--
0004 [ANONYMOUS] no.210 een conterfeytsel na Mauritius Prins van Orangien f 9:--:--
0005 [ANONYMOUS] no.116 een monick met een bagijn f 4:10:--
0006 [ANONYMOUS] no.175 een lantschapgen f 6: 5:--
0007[a] [ANONYMOUS] no.224, 217 2 stuckgens vande onnoselheijt ende de voorsichticheyt f 4:12:--
0007[b] [ANONYMOUS] no.224, 217 2 stuckgens vande onnoselheijt ende de voorsichticheyt f 4:12:--
0008 [ANONYMOUS] no.97 een banquet f 12:--:--
0009 [ANONYMOUS] no.83 een conterfeytsel van Prins Hendrick f 5:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] no.227 3 tronien van godinnen f 6:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] no.227 3 tronien van godinnen f 6:--:--
0010[c] [ANONYMOUS] no.227 3 tronien van godinnen f 6:--:--
0011 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.180 een Mopsus copy nae Mr. Cornelis f 8:--:--
0012 [ANONYMOUS] no.177 een conterfeytsel nae Prins Maurits f 5:--:--
0013 [ANONYMOUS] no.179 een stuckgen van Maria mettet kindeken ende Josep f 3: 5:--
0014 [ANONYMOUS] no.31 een Pares en Onona f 10:10:--
0015 [ANONYMOUS] no.144 een conterfeytsel nae Keyser Rudolph f 2:10:--
0016 [ANONYMOUS] no.3 een stuckgen van naeckte godinnen f 19:--:--
0017 [ANONYMOUS] no.7 een geharnasde ridder met een naeckte vrou f 2:15:--
0018 [ANONYMOUS] no.215 een hoerhuysgen f 3: 5:--
0019 [ANONYMOUS] no.103 een lantschap f 22: 5:--
0020 [ANONYMOUS] no.171 een stuckgen daer Christus aent cruijs genagelt wert f 11: 5:--
0021 [ANONYMOUS] no.59 een stuckgen daer een naeckte vrou uytgeschildert wert f 7: 5:--
 Prev Record 1 - 25 of 511  Last