The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Teunis, Maritje

printer
printer-friendly view
Inventory #995
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 714, film 5148, fol. 321 and foll.
Date1629/04/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods held in common by the late Maritge Teunis and her husband Barent Teunisz.
Family NameTeunis
Owner NameTeunis, Maritje
Owner Notesand of her husband Barent Teunisz.
Life Dates1578 |d 1629
Marriage Date1603/04/26
OccupationArtist |a Painter
ResidenceOnder Amstel buyten Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionStaat en inventaris van de boedel ende goederen in sulcken voegen Maritje Teunis onlangs overleden, daer met Barent Teunisz. schilder in 't gemeen beseten metter doot ontruijmt ende achtergelaten heeft. Beschreven door my Pieter Carelsz. open. notaris etc. ter requisitie van Pieter de Bitter geordonneert voocht by de heeren weesmeesters geauthoriserrt over Jueriaen Vredrix 't nagelaten kint van Vrederick Jueriaensz., kints kint ende mede erfgenam van de voors. Maritje Teunis, ende door ordre van de voors. heeren weesmeesters ten overstaen van Neeltge Hermans 't kints moeder ende Albert Hermansz. zijn oom, ende die bevonden ... als volcht. Postscriptum: Verklarende d'voorn. Barent Teunisz. bij ware woorden in plats van eede alle getrouwelijck geopenbaart ende aengegeven te hebben ... Aldus gedaen buyten Amsterdam onder Amstel ter presentie van Willem Kockus ende Teunis Jeuriaensz., burghers, den 25 january 1629.
CommentaryThe painter Barent Thonisz. or Thonissen was said to be living in de Halve Maen in de Warmoesstraet when he bought lots in the Haarlem lottery of 1606 for 16 stuivers (GAA, 38/21 F306). He was 25 years old when he was betrothed to Maritje Teunis on 26 April 1603. When she married Barent Teunisz., Maritje was said to be the widow of Jurriaen Frederixsz. (Bredius, K√ľnstler-inventare, pp. 281-2). Maritje's son with Jurriaen Frederixsz., named Vrederick Jeuriaensz. in the INTRO above, was married to Neeltge Hermans, whose brother Albert Hermansz. was named guardian over Vrederick's son Jeuriaen Vredrix, who was thus Maritge's grandson (kints kint). Jan Thonisz. (Drent), likewise painter, of R 27557, was most probably the brother of Barent Thonisz. The heirs of Barent Thonisz., living on the side of the Amstel, op Vredenburch, paid a tax of 50 f. in 1631 (Kohier, fol. 322vo., p. 74). After the death of Maritie Teunis, Barent Theunisz. passed his testament before Notary Lambert Lamberti on 16 September 1629. He probably died soon after. In an insinuation of 28 July 1634, the numerous heirs of Barent Theunisz. (listed in the NOTES to R 21348) complained that Nicolaes Cocqu, who had undertaken the administration of the estate and sold the movable goods that it contained had not produced a proper accounting of the moneys proceeding from this sale (NA 596, fol. 142, Not. Lamberti). Femmetge Theunis of INVNO 940 was the sister of Barent Theunisz. Among the books in the inventory: Institutie Calvini, Duijtse Bijbel, history of Daniel van Meteren, Schilder- Boeck of Karel van Mander.
NotaryPieter Carels
# of Items43
Montias1 #895
 Prev Record 1 - 25 of 47  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 TEUNIS, BARENT (DRENT) een en viertych stucken schilderye alle in lysten bij Barent Teunisz. eijgen hant gedaen
0002[a] TEUNIS, BARENT (DRENT) vijf stuckjens schiderye by hem gedaen eende (?) eenig niet opgemaeckt zyn
0002[b] TEUNIS, BARENT (DRENT) vijf stuckjens schiderye by hem gedaen eende (?) eenig niet opgemaeckt zyn
0002[c] TEUNIS, BARENT (DRENT) vijf stuckjens schiderye by hem gedaen eende (?) eenig niet opgemaeckt zyn
0002[d] TEUNIS, BARENT (DRENT) vijf stuckjens schiderye by hem gedaen eende (?) eenig niet opgemaeckt zyn
0002[e] TEUNIS, BARENT (DRENT) vijf stuckjens schiderye by hem gedaen eende (?) eenig niet opgemaeckt zyn
0003[a] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 3 tronien van Venus, Juno, ende Pallas bij Mr. Cornelis
0003[b] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 3 tronien van Venus, Juno, ende Pallas bij Mr. Cornelis
0003[c] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 3 tronien van Venus, Juno, ende Pallas bij Mr. Cornelis
0004 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een viooltje van den selven mr. gedaen
0005 [ANONYMOUS] een lantschapje van den appostel Philippus
0006 [ANONYMOUS] een Maria beeltje
0007 [ANONYMOUS] een trony met een oogh
0008 [ANONYMOUS] een tronitje in een ovael
0009 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een lantschap van Jan van Goyen in een ebben lyst
0010 MOLIJN, PIETER DE een lantschapjen van Molyn in een ebben lyst
0011 [ANONYMOUS] een kleyn lantschapjen in een vergulde lyst
0012 BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN MONTFOORT een deluve van Blocklant
0013 MOLENAER, CORNELIS (SCHELE NEEL) een lantschap van Scheel Neel
0014 [ANONYMOUS] een geschildert schoorsteen kleet met een valletje
0015 BLOEMAERT, ABRAHAM een Mary beeltje van Blommert
0016 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN St. Job van Heemskerck
0017 FLORIS, FRANS (I) een Esau van Frans Floris
0018 CONINCXLOO, GILLIS VAN een lantschap van Koninxlo
0019[a] MANDER, KAREL VAN (I) twe stuckjes van Karel Vermander
 Prev Record 1 - 25 of 47  Last