The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koimans, Isaac

printer
printer-friendly view
Inventory #996
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 714, film 5148
Date1631/07/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposetransfer of goods for safekeeping
Family NameKoimans
Owner NameKoimans, Isaac
Owner Notesgoods transferred to Samuel Blommert cum sociis for safekeeping
Life Dates1581 |d 1640
Marriage Date1620/04/03
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Broker, factor (Koimans); Merchant (largescale) (Blommert)
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alde goederen, meublen, inboedel ende huysrade d'welcke Sr. Isaac Koimans koopman ... jegenwordich in zijn huys heeft ende is transporterende aen de eersame Samuel Blommert cum socys ende Joosten Henrix Jansz. ende Hans Kennerus tot versekering ... beschreven door my Pieter Carels not. pub. ... Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ten overstaen van Adam Bessels, Gerrit Reynst, Joest Henricx Jansz. ende Hans Koimans den 8e dagh julij 1631.
CommentaryIsaack Koimans (or Coymans) was born in Hamburg in 1581 and died in Amsterdam in 1640. He was still a bachelor in 1615 when he signed the Album Amicorum of the famous fencing master Gerard Thibault (see R 28346 of Montias2). On 3 April 1620, he was betrothed to Wijntge Reynst, the daughter of Gerard Reynst, rich merchant and Governor General of the East Indies (DTB 424/182). He became a broker (mackelaer) in 1633 and lived on the Herengracht. Samuel Blommert (or Bloemaert) was the brother-in-law of Isaack Koimans. He was betrothed to Catharina Reynst, the daughter of Governor Reynst, on 27 April 1612. Adam Bessels named in the INTRO was a buyer at auction (R 35042), as was Isaack Koimans himself (R 28346). Gerrit Reynst (1599-1658), also cited in the INTRO, was the son of Governor Reynst and Margareta Nicquet. Hans Koimans who also supervised the transaction and signed the inventory (Hans Coymans) may be identical with Hans Koijmans of INVNO 272.
NotaryPieter Carels
# of Items48
Montias1 #896
 Prev Record 1 - 25 of 47  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 't conterfeytsel van Gerard Reynst in zyn leven Generael in Oost Indyen in een vergulde lyst
0002[a] [ANONYMOUS] drie princen van Orangien in lijsten
0002[b] [ANONYMOUS] drie princen van Orangien in lijsten
0002[c] [ANONYMOUS] drie princen van Orangien in lijsten
0003 [ANONYMOUS] d'afdanking van de wartgelders t'Utrecht in een vergulde lyst
0005 [ANONYMOUS] de heren van 't huis van Nassau in prent
0006 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderij van drie personagien d'een spelende op een luyt
0007 HONTHORST, GERRIT VAN een tronije gedaen van Honthorst [after this and following two entries was inscribed: alle in vergulde lysten]
0008 BABUREN, DIRCK VAN een tronije gedaen van Baburen [after this, the previous and the following entry was inscribed: alle in vergulde lysten]
0009 BRUGGHEN, HENDRICK TER ende een tronye gedaen van Terbrugge [after this and the two previous entries was inscribed: alle in vergulde lysten]
0010 [ANONYMOUS] een stuck lantschap in een vergulde lyst
0011 [ANONYMOUS] een kontrefeytsel van Buckingham sonder lyst
0011 [ANONYMOUS] een kontrefeytsel van Buckingham sonder lyst
0012 [ANONYMOUS] een stuck van de liefde in een eicken lyst
0013[a] BLOEMAERT, ABRAHAM twe contrefeytsels gedaen bij Abraham Blommart
0013[b] BLOEMAERT, ABRAHAM twe contrefeytsels gedaen bij Abraham Blommart
0014 [ANONYMOUS] een stucjen van Venus en Adonis mette pen gedaen in een ebben lyst
0015 [ANONYMOUS] een kleyn lantschapje of boerenhuys in een ebben lyst
0016 [ANONYMOUS] 't contrefeijtsel van Tomas Karmanus za[liger] in een vergulde lyst
0017 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van een zeestrant met enige schepen in een vergulde lyst
0018 [ANONYMOUS] een bloempotje in een ebben lyst
0020 [ANONYMOUS] een groot lantschap in een vergulde lyst
0021 [ANONYMOUS] een bancketjen in een balijn lyst
0022 [ANONYMOUS] een bloemkrans in een vergulde lyst
0023 [ANONYMOUS] een batalie van rutery in een vergulde lyst
 Prev Record 1 - 25 of 47  Last