The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koimans, Isaac

printer
printer-friendly view
Inventory #996
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 714, film 5148
Date1631/07/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposetransfer of goods for safekeeping
Family NameKoimans
Owner NameKoimans, Isaac
Owner Notesgoods transferred to Samuel Blommert cum sociis for safekeeping
Life Dates1581 |d 1640
Marriage Date1620/04/03
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Broker, factor (Koimans); Merchant (largescale) (Blommert)
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alde goederen, meublen, inboedel ende huysrade d'welcke Sr. Isaac Koimans koopman ... jegenwordich in zijn huys heeft ende is transporterende aen de eersame Samuel Blommert cum socys ende Joosten Henrix Jansz. ende Hans Kennerus tot versekering ... beschreven door my Pieter Carels not. pub. ... Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ten overstaen van Adam Bessels, Gerrit Reynst, Joest Henricx Jansz. ende Hans Koimans den 8e dagh julij 1631.
CommentaryIsaack Koimans (or Coymans) was born in Hamburg in 1581 and died in Amsterdam in 1640. He was still a bachelor in 1615 when he signed the Album Amicorum of the famous fencing master Gerard Thibault (see R 28346 of Montias2). On 3 April 1620, he was betrothed to Wijntge Reynst, the daughter of Gerard Reynst, rich merchant and Governor General of the East Indies (DTB 424/182). He became a broker (mackelaer) in 1633 and lived on the Herengracht. Samuel Blommert (or Bloemaert) was the brother-in-law of Isaack Koimans. He was betrothed to Catharina Reynst, the daughter of Governor Reynst, on 27 April 1612. Adam Bessels named in the INTRO was a buyer at auction (R 35042), as was Isaack Koimans himself (R 28346). Gerrit Reynst (1599-1658), also cited in the INTRO, was the son of Governor Reynst and Margareta Nicquet. Hans Koimans who also supervised the transaction and signed the inventory (Hans Coymans) may be identical with Hans Koijmans of INVNO 272.
NotaryPieter Carels
# of Items48
Montias1 #896
First  Record 26 - 47 of 47 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0024 [ANONYMOUS] een schildery van een koken in een vergulde lyst
0025 [ANONYMOUS] een lantschapien in een balene lyst
0026[a] [ANONYMOUS] drie bordekens op een bank marmor geschildert
0026[b] [ANONYMOUS] drie bordekens op een bank marmor geschildert
0026[c] [ANONYMOUS] drie bordekens op een bank marmor geschildert
0027[a] [ANONYMOUS] twe tronijen in baleine lysten
0027[b] [ANONYMOUS] twe tronijen in baleine lysten
0028[a] [ANONYMOUS] 't conterfeitsel van Isaac Kermans en zyn za. huysvrou in vergulde lysten
0028[b] [ANONYMOUS] 't conterfeitsel van Isaac Kermans en zyn za. huysvrou in vergulde lysten
0029 [ANONYMOUS] 't conterfeitsel van Jacques Kermans in een ebben lyst
0030[a] [ANONYMOUS] vier schilderijen zynde de vier getyden van 't jaer in vergulde lysten
0030[b] [ANONYMOUS] vier schilderijen zynde de vier getyden van 't jaer in vergulde lysten
0030[c] [ANONYMOUS] vier schilderijen zynde de vier getyden van 't jaer in vergulde lysten
0030[d] [ANONYMOUS] vier schilderijen zynde de vier getyden van 't jaer in vergulde lysten
0031 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schoor stuck schildery gedaen by Lange Pier in een vergulde lyst
0032 [ANONYMOUS] een stuck schildery van 't pardijs in een swarte lyst
0033 MOLIJN, PIETER DE een lantschap schilderij gedaen by Molyn in een ebben lyst
0034 BLOEMAERT, ABRAHAM een vrouwen trony gedaen by Blommert in een ebben lyst
0035 BLOEMAERT, ABRAHAM een lantschap gedaen by den selven Blommert oock in een ebben lyst
0036 SNYDERS, FRANS een fruitagie gedaen by Snyers in een ebben lyst
0037 [ANONYMOUS] een paskaartjen in een eiken lyst
0038 [ANONYMOUS] een idelje vergulde lijst
First  Record 26 - 47 of 47 Next