Spanish Artists from the Fourth to the Twentieth Century: A Critical Dictionary

Teixidor Torres, Modest (or Modesto)

printer
print view
Alternate Teixidor, Modest (or Modesto)
Alternate Texidor y Torres, Modesto
Alternate Torres, Modest Teixidor*
L.C. NameTeixidor Torres, Modest, 1854-1927
Dates1854-1927
Region(s)Barcelona
Bibliographic Search Search FRESCO (Frick Library Catalog)
Search Arcade (NYARC Catalog)
Search Worldcat
CreatedMPP |D 1996 05 14 |T 16:44:27
CreatedMPP |D 1996 05 14 |T 16:44:27
 
Barcelona, Museu d'Art Modern [cat.], 1987, v.2, p.979.
Bénézit, 1976 (Modesto Texidor y Torrès or Teixidor y Torrès, exh.1900).
Busse, 1977 (Modesto Texidor y Torres or Teixidor y Torres, doc.1883).
Cien años de pintura, v.10, 1993 (Modesto Teixidor Torres, 1854-1928).
Fontbona, 1983, p.235 (Modest Teixidor, indexed as Modest Teixidor Torres).
González [López] and Martí [Ayxelá], Pintores, 1989, p.238 (Modesto Teixidor Torres).
Madrid, Exposición nacional [exh.], 1890, p.192 (Modesto Texidor y Torres, contemporary).
Ossorio y Bernard, 1883-1884 (Modesto Teixidor [no dates given]).
Pantorba, 1948, p.362 (Modesto Teixidor, 1854-1928).
Pantorba, 1980, p.487 (Modesto Teixidor Torres, 1854-1928).
Ráfols, Diccionario, v.3, 1954.
Thieme-Becker, v.32, 1938 (Modesto Texidor y Torres or Teixidor y Torres, exh.1883-1917).
Triadó, 1994, p.167 (Modest Teixidor i Torres).