Works Cited

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


You are now browsing and searching the bibliography. return to artists
 Prev Record 1 - 7 of 7 Next 
Alcolea [i] Blanch, Sala Gascó, 1989
Alcolea [i] Blanch, S. La sala Gascó del Museu de Vic. Revista Vic (June 29, 1989): n.p.
Search Library Catalog
Alcolea i Blanch, 1987
Alcolea i Blanch, D. Les colleccions de pintura del Museu Episcopal de Vic. El final del Gòtic i el inicis del Renaixement. Revista Vic (June 29, 1987): n.p.
Search Library Catalog
Alcolea i Blanch, 1989
Alcolea i Blanch, S. Arnau Bassa, pintor de Barcelona. Studia Vicensia. Revista d'Investigació dels Arxiu, Biblioteca i Museu Episcopals de Vic 1 (1989): 137-174.
Search Library Catalog
Alcolea i Blanch, Letter dated May 28, 1993
Alcolea i Blanch, S., Director, Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona. Letter dated May 28, 1993.
Search Library Catalog
Alcolea i Blanch, Letter dated October 30, 1992
Alcolea i Blanch, S., Director, Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona. Letter dated October 30, 1992.
Search Library Catalog
Alcolea i Blanch, Letter received May 24, 1995
Alcolea i Blanch, S., Director, Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona. Letter received May 24, 1995.
Search Library Catalog
Alcolea i Blanch, Letter received September 10, 1992
Alcolea i Blanch, S., Director, Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona. Letter received September 10, 1992.
Search Library Catalog
 Prev Record 1 - 7 of 7 Next