Works Cited

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


You are now browsing and searching the bibliography. return to artists
 Prev Record 1 - 1 of 1 Next 
Coll i Mirabent, 1986
Coll i Mirabent, I. Enric Clarasó, Ramon Casas i Santiago Rusiñol, com a nucli de la renovació de l'escultura i la pintura a Barcelona, en el trànsit del segle XIX al segle XX. Resum de la Tesi presentada per assolir al grau de Doctor en Geografia i Història. Barcelona, 1986.
Search Library Catalog
 Prev Record 1 - 1 of 1 Next