Works Cited

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


You are now browsing and searching the bibliography. return to artists
 Prev Record 1 - 9 of 9 Next 
Duran [i] Sanpere and Ainaud de Lasarte, 1956
Duran [i] Sanpere, A., and J. Ainaud de Lasarte. Escultura gótica. Ars Hispaniae, vol.8. Madrid, 1956.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, 1917
Duran i Sanpere, A. En Bernat Martorell, il.luminador de llibres. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 4 (1917): 68-77.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, 1921
Duran i Sanpere, A. De l'escultor Martí Díaz de Liatçosolo. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 31 (1921): 290-291.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, 1922
Duran i Sanpere, A. L'art antic a l'església de Santa Maria Cervera. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 32 (1922): 293-317.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, 1932-1934
Duran i Sanpere, A. Els retaules de pedra. Monumenta cataloniae. 2 vols. Barcelona, 1932-1934.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, 1957
Duran i Sanpere, A. L'Escultura. In L'art català 1. Barcelona, 1957 pp.353-358.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, 1960
Duran i Sanpere, A. Per a la història de l'art a Barcelona, glosses a documents dispersos. Treballs de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 2. Barcelona, 1960.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, 1973-1975
Duran i Sanpere, A. Barcelona i la seva història. L'art i la cultura. 3 vols. Barcelona, 1973-1975.
Search FRESCO
Duran i Sanpere, Data de la mort, 1921
Duran i Sanpere, A. Data de la mort de l'escultor Agustí Pujol. 1628, no 1643. Vell i Nou ser.2, 2 (1921): 132-134.
Search FRESCO
 Prev Record 1 - 9 of 9 Next