Works Cited

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


You are now browsing and searching the bibliography. return to artists
 Prev Record 1 - 1 of 1 Next 
Minguet Batllori, 1993
Minguet Batllori, J.M. Joan Miró en l'art espanyol. Una aproximació cronològica (1918-1983). In Barcelona, Fundació la Caixa, Veure Miró. La irradiació de Miró en l'art espanyol [exh.]. June 18 - August 1, 1993, pp.63-83.
Search FRESCO
 Prev Record 1 - 1 of 1 Next