Works Cited

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


You are now browsing and searching the bibliography. return to artists
 Prev Record 1 - 1 of 1 Next 
Papell i Tardiu, 1993
Papell i Tardiu, J. Coneixement de Jaume Huguet a partir de la documentació. In [Actas] Jaume Huguet 500 anys. Ponències i comunicacions presentades a les jornades d'estudi sobre Jaume Huguet, 16, 17 i 18 de desembre de 1992. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona, 1993, pp.22-31.
Search Library Catalog
 Prev Record 1 - 1 of 1 Next